PETYCJA w sprawie przeciwdziałania tranzytowi na Kazury (Warszawa Ursynów)

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej "Wyżyny"

ul. Kazury 5

02-795 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Wnioskujemy o niezwłoczne ustawienie szlabanów (opcjonalnie stałych blokad np. betonowych słupów) we wskazanych na mapie oznaczonych na czerwono i podanych poniżej miejscach wewnątrz osiedla na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”:

1)      między Kazury 2A a Kazury 28,

2)      między Kazury 28 a Kazury 5,

3)      między Kazury 5 a „boiskiem” po południowej stronie śmietnika,

4)      między Kazury 11 a Kazury 14.

Szlabany (blokady) mają na celu zakończyć istniejący przez osiedle niebezpieczny tranzyt samochodów, ale nie blokować całkowicie wjazdu samochodów na osiedle.

Link do mapy: https://www.facebook.com/SMWyzynynieoficjalnastronamieszkancow/posts/1552791034828397

Podobne zasady wewnętrznego przedzielania osiedla są stosowane na wszystkich pozostałych osiedlach SM Wyżyny, np. na Meander czy Na Uboczu, jednocześnie dojazd do bloków możliwy jest najkrótszą drogą, aby nie kumulować całego ruchu tylko pod kilkoma blokami, co niestety ma miejsce obecnie na Kazury (największe niebezpieczeństwo wzdłuż Kazury 2A i Kazury 24, 21, 5, 2, 2D, 2E).

Hanna Wróbel - kontakt na FB "SM Wyżyny - nieoficjalna strona mieszkańców": www.facebook.pl/SMWyzynyNieoficjalnaStronaMieszkancow

lub h.wrobel@imu.waw.p

 


Hanna Wróbel kontakt na FB "SM Wyżyny - nieoficjalna strona mieszkańców": www.facebook.pl/SMWyzynyNi    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook