PETYCJA W SPRAWIE STWORZENIA NIESTACJONARNEJ (PŁATNEJ) FORMY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ORTODONCJI DLA LEKARZY DENTYSTÓW

Szanowni Państwo:

 

Dr n. ekon. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

 

Prof. dr hab. Beata Kawala

Konsultant Krajowy w dziedzinie ortodoncji

 

 

PETYCJA W SPRAWIE STWORZENIA NIESTACJONARNEJ (PŁATNEJ) FORMY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ORTODONCJI DLA LEKARZY DENTYSTÓW

 

My niżej podpisani zwracamy się do Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortodoncji z prośbą o stworzenie niestacjonarnej (płatnej) formy szkolenia specjalizacyjnego z ortodoncji dla lekarzy dentystów, zakończonego możliwością przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

Wielu lekarzy dentystów pracujących w Polsce i zajmujących się leczeniem ortodontycznym nie posiada specjalizacji z ortodoncji. Lekarze ci – mimo często doskonałych umiejętności i mnóstwa bardzo dobrze i trwale wyleczonych pacjentów – mogą ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania z art. 58 Ustawy o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów.

NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY, BO PRZEZ LATA PRZYZWALANO NA LECZENIE WAD ZGRYZU PRZEZ LEKARZY BEZ SPECJALIZACJI Z ORTODONCJI!!! ŚWIADCZĄ O TYM NAWET OSTATNIE PUBLICZNE WYPOWIEDZI LEK. DENT ANDRZEJA CISŁO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL

Rozumiemy bardzo dobrze, że za ograniczoną liczbę miejsc szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w Polsce odpowiada odrealniony obraz lekarzy praktykujących zawód ortodonty. Odrealniony, bo z tytułu wspomnianej wyżej odpowiedzialności karnej, lekarze ci nie ujawniają się, a więc wszyscy konsultanci wojewódzcy uznają a priori, że jest ich za dużo. Tymczasem istnieją, mają kolejki pacjentów (wielokrotnie z polecenia) i nie wyobrażają sobie sytuacji, w której mieliby zaprzestać praktykowania ortodoncji.

Skoro wiedza studenta zdobyta w trybie niestacjonarnym jest uznana przez Ministerstwo Zdrowia i potwierdzona dyplomem lekarza dentysty, stanowczo domagamy się stworzenia takiej niestacjonarnej ścieżki kształcenia dla lekarzy praktyków! W ten sposób uzupełnią ewentualne braki w wiedzy ortodontycznej, co potwierdzą zdanym Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, czyli zalegalizują swoją działalność.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, że średnia wieku lekarzy dentystów ze specjalizacją z ortodoncji z roku na rok wzrasta. Już dziś należy dostrzec ten problem, aby móc w przyszłości zagwarantować pacjentom dogodny dostęp do lekarzy specjalistów w Polsce. Co więcej, kolejki w NFZ – a ten zawiera kontrakty jedynie ze specjalistami – tak naprawdę uniemożliwiają wczesne leczenie ortodontyczne. Oznacza to, że wdrażanie skutecznej profilaktyki ortodontycznej w Polsce jest – w obliczu braku specjalistów – bardzo zagrożone.

 

Nasze rozwiązanie zaproponowane w tytule petycji byłoby bardzo korzystne, ponieważ:

  • umożliwiałoby dalsze kształcenie lekarzy dentystów,

  • mobilizowałoby rozwój ośrodków z akredytacją do kształcenia w dziedzinie ortodoncji,

  • nie tylko nie obciążałoby budżetu państwa, ale wręcz zasilałoby go,

  • zwiększyłoby dostęp pacjenta do specjalisty ortodonty.

 

 

Podpisano

Lekarze dentyści RP

oraz ich pacjenci

 

 


Tomasz Moszyński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Moszyński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )