Petycja w sprawie udostępniania placu zabaw przy Przedszkolu i Żłobku Miejskim w Olsztynku zrealizowanego ze środków Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olsztynek apelujemy o udostępnienie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Olsztynku wszystkim mieszkańcom gminy, także po godzinach otwarcia instytucji i w weekendy. Jedynego bezpiecznego placu zabaw na terenie miasta przeznaczonego dla najmłodszych dzieci.  

20210601_105905.jpg

Projekt „Kolorado – place zabaw dla dzieci” zlokalizowany przy Żłobku Miejskim w Olsztynku został wskazany do realizacji przez mieszkańców Olsztynka w ramach drugiej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO). Projekt zajął pierwsze miejsce zdobywając 2 878 punktów. Większość mieszkańców wsparła inicjatywę wierząc, że plac zabaw będzie ogólnodostępny. Taki przekaz wynikał z oficjalnych materiałów promocyjnych zachęcających do głosowania. Informowano w nich jednoznacznie, że powstanie „nowe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy”. Bez wykluczania kogokolwiek! Tymczasem plac zabaw zamiast służyć wszystkim dzieciom, stoi popołudniami pusty, szczególnie w słoneczne dni.

Po zrealizowaniu placu zabaw powstał problem z jego udostępnianiem. Na początku był on dostępny tymczasowo, w godzinach pracy placówki, z wyłączeniem weekendów. Później był udostępniany także w dni robocze i weekendy. W 2019 roku plac zabaw udostępniał osobiście Dawid Miszczak, przewodniczący Rady Osiedla nr 2, który wziął na siebie odpowiedzialność za jego stan. W czasie gdy plac zabaw był udostępniany nie stwierdzono żadnych problemów i uszkodzeń. Aktualnie teren placu zabaw jest monitorowany.

Dotychczas ze środków OBO zostały zrealizowane także 2 inne miejsca zabaw zlokalizowane przy placówkach oświatowych. Park sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. W. Pileckiego w Olsztynku został wybrany i zrealizowany w tym samym czasie co „Kolorado – place zabaw dla dzieci”. W 2019 roku powstała z kolei „zajezdnia tramwajowa” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Oba place zabaw od samego początku są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, także po godzinach otwarcia szkół.

Ze względu na ograniczenia lokalowe Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego, placówki nie są w stanie zapewnić miejsc dla wszystkich zainteresowanych dzieci z terenu gminy Olsztynek. Obecnie w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku funkcjonuje 11 oddziałów. Od września 2021 roku będzie ich 10. Z kolei Żłobek obejmuje opieką 40 dzieci. Ta sytuacja prowadzi do dyskryminacji i wykluczenia pozostałych maluchów z możliwości korzystania z placu zabaw.

W związku z powyższym my niżej podpisani Mieszkańcy Miasta i Gminy Olsztynek apelujemy o podjęcie działań umożliwiających udostępnienie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Olsztynku po godzinach pracy instytucji i w weekendy.

Apelujemy również do wszystkich mieszkańców gminy Olsztynek, by poparli tę petycję, wyrażając swoje poparcie dla udostępnienia kolejnego miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Bez wyjątku i zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu.

Petycja zostanie przekazana Burmistrzowi Olsztynka, Radzie Miejskiej w Olsztynku oraz Dyrekcji Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i Żłobka Miejskiego w Olsztynku.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dawid Miszczak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...