Petycja w sprawie utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Pionierów na wrocławskim Brochowie

Sz. P. Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk

Sekretariat Prezydenta
Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Sz. P. Jacek Mół

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław

 

Szanowni Państwo!
 
My niżej podpisani, zważając na ciągle rozbudowujące się osiedle Brochów, wnosimy o oczyszczenie terenu między ul. Wiaduktową, Pionierów, Leonarda Da Vinci, Warszawską a Laotańską - działki oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 13/4, AM-6, obręb Brochów - a w przyszłości przeznaczenie go na funkcje rekreacyjno-parkowe oraz stworzenie alei spacerowej pomiędzy ul. Wiaduktową a ul. Leonarda Da Vinci przez ul Pionierów pomiędzy obecną budową inwestycji Provit Development a ROD Kolejarz, która ułatwi dostęp do tego parku kieszonkowego.
 
Liczymy na to, że obecny zielony teren zaniedbany już wkrótce zacznie przyciągać mieszkańców na spacery zwłaszcza tych nowych jak i starszych. 
 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się zabudowaniu terenu z załącznika poprzez kolejne nowe mieszkania i zdewastowania zieleni na tym terenie, której i tak jest mało w tym mieście i rejonie.
 
Liczymy na pozytywne zaopiniowanie wniosku i rozpoczęcie prac w styczniu 2025r. po planowym zakończeniu prac przy budowie na ul. Wiaduktowej.
 
W imieniu mieszkańców
Piotr Kosicki
Wrocław i jesteś na bieżącoobraz_2024-03-07_230654445.png

 


Wrocław i jesteś na bieżąco    Skontaktuj się z autorem petycji