Petycja w sprawie zachowania Lasku Miejskiego oraz odstąpienia od jego sprzedaży i wszelkich w nim działań inwestycyjnych - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

B147848A-8371-4E32-BA74-61C93093E6AE.jpeg

[ UWAGA!: PROSIMY O POTWIERDZANIE ZŁOŻONEGO TU PODPISU POPRZEZ OTRZYMANY EMAIL W WASZEJ SKRZYNCE OD petycjeonline.com . TYLKO WÓWCZAS WASZ PODPIS ZNAJDZIE SIĘ POD PETYCJĄ ]

Petycja w sprawie zachowania Lasku Miejskiego w dotychczasowej i nie zmienionej formie oraz odstąpienia przez Miasto Chojnice od jego sprzedaży i wszelkich w nim działań inwestycyjnych - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasku Miejskiego (mpzp ul.Strzelecka)

 

Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu: w imieniu mieszkańców Chojnic

 

Do: Burmistrz Miasta Chojnice

Arseniusz Finster

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice


PETYCJA


My niżej podpisani chcemy pozostawienia Lasku Miejskiego w jego dotychczasowej i nie zmienionej formie jako lasu i miejsca wolnego od nowych inwestycji. Nie zgadzamy się na jego sprzedaż.


Postulujemy o:


- utrzymanie dla obszaru całości Lasku Miejskiego wyłącznie funkcji lasu, co jest zgodne z jego obecnym statusem prawnym i rzeczywistym lasu w całości i gruntów leśnych (w tym ochronnym i planistycznym, oraz ekologicznym). Częścią składową i nierozłączną tego lasu jest jego leśna polana - od przeszło 120 lat miejsce zdrowia, odpoczynku, pikników, rekreacji i festynów wielu pokoleń chojniczan (część leśnej polany bywała potocznie nazywana “boiskiem”)


- wprowadzenie dla całego obszaru Lasku Miejskiego w mpzp statusu terenu zielonego las o symbolu ZL (w tym dla jego polany leśnej), zgodnie z istniejącym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2019-2028 dla Lasku Miejskiego i jego poprzednimi Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu. Z uwzględnieniem istniejących w Lasku Miejskim pomników przyrody. Leśna polana jest lasem i jako taka widnieje w kolejnych operatach UPUL na przestrzeni dekad


- wprowadzenie dla całości Lasku Miejskiego (obejmuje to również jego leśną polanę) wyłącznie funkcji o charakterze publicznym, ogólnodostępnym, służącym wszystkim mieszkańcom miasta, rekreacyjnym o niskim stopniu ingerencji w las


- rezygnację ze sprzedaży leśnej polany (potocznie tzw. “boisko”)


- zachowanie dotychczasowego unikatowego charakteru całości Lasku Miejskiego jako oazy spokoju, kontemplacji, wolnej przestrzeni, oddechu i wytchnienia dla mieszkańców i dla przyrody, czyli lasu i terenu wolnego od jakichkolwiek inwestycji miasta (typu boisko, basen, pole do gry, oświetlenie/zanieczyszczanie nieba, itp.)


- natychmiastowe przystąpienie do odbudowywania lasu Lasku Miejskiego po nawałnicy 2017 roku na całym jego terenie


- zaplanowanie natychmiastowe warsztatów konsultacyjnych i konsultacji z mieszkańcami celem wspólnego wypracowania koncepcji ochrony i przeznaczenia doliny Strugi Jarcewskiej jako terenów zielonych integralnych z Laskiem Miejskim, ogólnodostępnych i dla dobrostanu wszystkich mieszkańców Chojnic, oraz jej ochrony krajobrazowej (jest to zgodne z wypracowanymi ustaleniami i życzeniami mieszkańców w projekcie “Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030”)


- rozpoczęcie działań, wraz z gminą i powiatem, na rzecz ochrony i zachowania jarcewskiej zabytkowej alei drzew, w tym jej ochrony krajobrazowej, przeznaczenia rekreacyjnego jako alei spacerowej, oraz jako integralnej z Laskiem Miejskim. Również zamknięcia jej dla ruchu kołowego (z wyjątkiem dostępu dla właścicieli przylegających gruntów).


Nasz 150-letni Lasek Miejski zabezpiecza zdrowie i dobrostan wszystkich mieszkańców Chojnic. Nie ma takich pieniędzy gdyby oszacować wartość i cudowność tego co daje nam Lasek na przestrzeni aż przeszło jednego stulecia: zdrowie, rekreację, odpoczynek, zielone płuca, przyrodę, klin zieleni, korytarz przewiewu, psychiczną radość życia, spotykanie się wielu pokoleń w jednym miejscu, ciągłość kulturową unikalnego miejsca i krajobrazu, wzorzec wybitnej planistyki miejsko-przyrodniczej.


Nasze oczekiwania są całkowicie zgodne z podstawowymi wymogami planowania miast i ochrony lasów i przyrody. Apelujemy do Burmistrza Miasta o prowadzenie racjonalnej polityki planistycznej. Wąskie interesy prywatnego inwestora nie mogą górować nad szeroko rozumianym interesem publicznym wszystkich mieszkańców Chojnic i ich podstawowych potrzeb.

 

_______________________________________________

(Uwaga! - podpis składa tylko osoba pełnoletnia)

Podmiotem wnoszącym petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu. Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu, ul. Kościerska 9/114, 89-600 Chojnice
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz.1195)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Klimatu ul. Kościerska 9/114, 89-600 Chojnice
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedłożenia powyższej petycji, a w razie wyrażenia zgody - w celu informowania o działaniach Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu

2126FAF8-56BD-4E7D-9F5A-FF24072905EB.jpeg


Chojnicki Alarm Dla Klimatu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Chojnicki Alarm Dla Klimatu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )