Petycja w sprawie zmiany polityki oświatowej w Cieszynie

Do Burmistrza Miasta Cieszyna

Mgr inż. Mieczysław Szczurek

 

W Cieszynie pozostały zaledwie 23 miejsca w przedszkolach, 4 w publiczych i 19 w niepublicznych. Wiemy, że brakuje co najmniej 70 miejsc, choć obliczenia wskazują, że nawet 100. Mimo to uruchomiony został trzeci etap naboru do publicznych przedszkoli i ma potrwać do końca sierpnia, a zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami całość ma się zakończyć 15 września.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (28.06.2012) mimo próśb radnych o przyśpieszenie decyzji dotyczącej zwiększenia ilości oddziałów, burmistrz Cieszyna, Mieczysław Szczurek stanowczo odpowiedział, że ta podjęta zostanie w sierpniu.

Po raz kolejny mamy do czynienia z negatywnymi skutkami braku strategii rozwoju edukacji w Cieszynie.

 

My, niżej podpisani:

1. Żądamy podjęcia decyzji w sprawie zwiększenia ilości oddziałów przedszkolnych w lipcu.

2. Żądamy weryfikacji kryteriów naboru do cieszyńskich przedszkoli. Kryteria zastosowane w tym roku, w odczuciu mieszkańców dokonały niesprawiedliwych podziałów. Kwestionariusz jest przede wszystkim nieprecyzyjny.

3. Żądamy stworzenia strategii rozwoju edukacji w Cieszynie. Celem dokumentu jest określenie lokalnych priorytetów oświatowych i preferowanych sposobów ich realizacji, które staną się podstawą do poejmowania wieloletnich planów i decyzji finansowych.

 

 

 

 


koalicja mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji