Petycja w sprawie zniesienia wytycznych przeciwepidemicznych z dn. 4.05.2020r dot. ilości dzieci w grupie oraz minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali na poziomie 4 mkw.

14.05.2020r.

 

Pan Matusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów

 

  Pani Marlena Maląg

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

  Pan Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

  Pan Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

  Pan Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

                                                                           

PETYCJA

 w sprawie zniesienia wytycznych przeciwepidemicznych z dnia 4 maja 2020r dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczących ilości dzieci w grupie oraz minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali na poziomie 4 mkw.

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

gospodarka jest sukcesywnie odmrażana, pracodawcy czekają na powrót pracowników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania firm. Rodzice, którym udało się utrzymać dotychczasowe miejsca zatrudnienia, powracając do pracy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Przez przyjęte obostrzenia blisko 50 procent, z nich nie ma możliwości posłania swoich dzieci do żłobków lub przedszkoli, do których uczęszczały przed epidemią. Ograniczenia jakie zostały wprowadzone w dniu 4 maja powodują, że żłobki i przedszkola nie mogą przyjąć ok połowy zapisanych do nich dzieci. Zapis o konieczności zapewnienia min 4 mkw. na dziecko jest w praktyce przepisem martwym, gdyż zwiększenie tej powierzchni nie powoduje, że dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym są w stanie zachować zaleconą odległość między sobą. Zapis ten jedynie spędza sen z powiek Rodzicom - czy ich dzieci będą mogły wrócić do żłobka lub przedszkola, a organom prowadzącym żłobki i przedszkola - z jakiego klucza dobierać dzieci, które będą do nich uczęszczać. 

W związku z powyższym my Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli  oraz organy prowadzące przedszkola i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wnosimy o zniesienie zaostrzonych limitów i powrót w tym zakresie do dotychczas obowiązujących norm.


Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...