Petycja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu 514

Mieszkańcy Rembertowa do Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, ztm@ztm.waw.pl

W związku z małą częstotliwością kursowania autosusu pośpieszonego linii 514, prosimy o zwiększenie częstotliwości kursowania tego autobusu (przynajmniej w godzinach szczytu), tak aby kursował przynajmniej raz na 20 minut. Pozwoli to mieszkańcom nowego Rembertowa na lepsze zkomunikowanie z pkp Rembertów oraz ulicą ostrobramską i Mokotowem

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Igor Machanek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...