Petycja ws. cofnięcia budowy Wartostrady pod Bramą Poznania

Szanowny Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

 

Szanowny Pan

Mariusz Wiśniewski

Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie decyzji dot. wybudowania alternatywnego odcinka Wartostrady (odcinek nr 7), mającego przebiegać wzdłuż rzeki Cybiny i przez amfiteatr przylegający do muzeum Brama Poznania.

 

Planowany odcinek trasy rowerowej ma być trasą tranzytową umożliwiającą szybki przejazd przez dzielnicę Śródkę. Rozumiemy potrzebę wspierania rozwoju transportu rowerowego, jednak proponowana zmiana w istotny sposób przyczyni się do pogorszenia jakości życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także odwiedzających Śródkę poznaniaków i poznanianki, oraz turystów. Przede wszystkim, poprowadzenie ruchu rowerowego w/w trasą stworzy ryzyko kolizji z osobami, które szczególnie w sezonie wiosenno-letnim licznie i chętnie wypoczywają oraz spacerują nad rzeką Cybiną. Ponadto, utrudnione zostanie organizowanie wszelkich wydarzeń i spotkań kulturalno-rekreacyjnych, które do tej pory odbywały się na terenie amfiteatru oraz na terenach przyległych z inicjatywy muzeum Brama Poznania. Nie da się również nie wspomnieć o ogromnych walorach przyrodniczych tego miejsca – stanowi ono zielony korytarz dla dzikich zwierząt, natomiast dla wielu mieszkańców i mieszkanek Poznania, szczególnie starszych, jest ono jednym z niewielu łatwo dostępnych terenów zieleni – tym bardziej unikatowych, że znajdujących się w centrum miasta.

 

Uważamy, że władze Poznania nie powinny pozbawiać mieszkańców i mieszkanki ulubionych terenów, które stanowią centrum animacyjne i rekreacyjne lokalnej społeczności, oraz które są absolutnie unikatowe w skali całego miasta.

 

Jednocześnie wyrażamy rozczarowanie tym, że władze miasta kompletnie zignorowały krytyczne głosy poznaniaków i poznanianek, które mogły wybrzmieć podczas konsultacji społecznych poświęconych projektowi nowej trasy rowerowej. Zbagatelizowana została również negatywna opinia wydana przez Radę Osiedla Ostrowa Tumskiego, Śródki, Zawad i Komandorii. Przy całym szacunku do decyzji wydawanych przez władze miejskie – domagamy się, aby głos społeczny zaczął być traktowany przez nie poważnie.

 

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy i Mieszkanki Śródki oraz miasta Poznania

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marta Sz. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook