Petycja ws. odwołania Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków prof. Jakuba Lewickiego

Szanowni Mieszkańcy Ząbek!

 

3 lutego 2024 roku doszło do wyburzenia najcenniejszego zabytku na terenie Ząbek – tzw. Willi Ronikiera, czyli letniego pałacyku hrabiego Ronikiera przy ul. Wyzwolenia 21. To ogromna strata dla naszego miasta. Dlatego w związku z niezrozumiałymi decyzjami Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Pana prof. Jakuba Lewickiego, który wydał opinię w której wskazywał na możliwość rozbiórki Willi Ronikiera, zwracamy się w niniejszej petycji o jego odwołanie. Willa Ronikiera została wpisana jako zabytek do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków już w 2003 r. i wprowadzona do Miejscowego Planu Zagospodarowania przez ówczesną Radę Miasta.

Od 2008 roku do dziś, na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, w Urzędzie Wojewódzkim Konserwatora Zabytków trwa niezakończona procedura wpisania Willi Ronikiera do rejestru zabytków. Konserwator przez ponad 10 lat nie mógł ustalić spadkobierców w celu dopełnienia formalności, a kiedy spadkobiercy zostali ustaleni i niniejsza informacja została przekazana przez UM Ząbki do konserwatora, pozostała bez odpowiedzi. Pomimo trwającej procedury wpisania do rejestru, konserwator wyłączył willę z ewidencji, nie informując o tym urzędu w Ząbkach! W związku z powyższym uważamy działania konserwatora zabytków za ogromnie krzywdzące dla społeczności Ząbek. Osoba powołana na to stanowisko powinna kierować się również interesem społeczności lokalnej, dla których Willa Ronikiera miała ogromną wartość historyczną, ponieważ była częścią naszej małej ojczyzny!

 

MIROSŁAW SOBIECKI

 


Mirosław Sobiecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mirosław Sobiecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...