Petycja ws połączeń na linii 27 i 33.

Petycja ws połączeń regionalnych na linii 27 i 33. Szansa dla powiatów: Sierpeckiego , Lipnowskiego , Rypińskiego , Brodnickiego. 

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100

Toruń (56) 62 18 600

 

Arriva RP

00-684 Warszawa

ul. Wspólna 47/49

tel. kom. 667 651 900

 

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

03-719 Warszawa 

ul. Jagiellońska 26,

tel. 22 59 79 100

 

„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

ul. Lubelska 26

03-802 Warszawa

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

tel. 22 630 13 40

 

Jako mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Mazowieckiego, zwracamy się z prośbą o dostosowanie rozkładu jazdy pociągów na linii nr 27 Toruń - Sierpc do potrzeb mieszkańców, tj. do codziennych dojazdów aglomeracyjnych do szkół i pracy w Toruniu. Z tych samych powodów prosimy również o przywrócenie połączeń kolejowych w relacji Brodnica – Rypin – Sierpc.

 

Obecna sytuacja jest bardzo niekorzystna nie tylko dla samych mieszkańców, lecz także dla rozwoju terenów położonych przy linii kolejowej nr 27. W dni powszednie realizowany jest tylko jeden (!) kurs w ciągu dnia, pozwalający na szybkie i komfortowe powroty z Torunia (odjazd o godz. 15:33 z Torunia Głównego) do Sierpca i pozostałych miejscowości wzdłuż biegu linii nr 27. Należy podkreślić, że szczególnie w weekendy pociąg ten jest przepełniony (w piątki brakuje miejsc siedzących w dwuczłonowym spalinowym zespole trakcyjnym), ponieważ nie ma tak szybkiej i taniej alternatywy na tej trasie. Przykładowo z Lipna do Torunia pociąg pokonuje trasę w ok. 55 minut, co przy coraz bardziej zakorkowanej DK 10 w Lubiczu jest wynikiem pozwalającym konkurować nawet z samochodem, nie mówiąc już o autobusach, które pokonują ten dystans średnio o 50% dłużej. Drugi kurs na linii nr 27 to pociąg odjeżdżający z Torunia Wschodniego o godz. 3:22 w skróconej relacji do Skępego, który wraca do Torunia Głównego na godz. 5:38 i pozwala korzystać tylko wąskiej grupie odbiorców, którzy zaczynają pracę o wczesnych godzinach porannych. Mimo niezbyt korzystnej pory, nawet ten nocny kurs cieszy się popularnością.

 

Podstawową prośbą jest uruchomienie pociągu, który dowoziłby pasażerów do Torunia na godzinę ok. 7:30. Pozwoliłoby to uzyskać nową grupę odbiorców, a także zwiększyłoby popularność pociągu popołudniowego, gdyż tylko możliwość podróży dwukierunkowej (dom – praca – dom) będzie stanowić zachętę do zakupu biletów miesięcznych. Ludzie z chęcią zostawiliby samochody w garażach lub przesiedli się z autobusu do pociągu, mając do dyspozycji szybkie połączenie kolejowe pozwalające im dojechać i wrócić z pracy czy szkoły. Zmniejszyłyby się korki na drogach wjazdowych do Torunia, co ma w sobie wyraźny aspekt proekologiczny. Wiele miast europejskich postawiło na transport szynowy w dowozach do pracy i szkoły. My prosimy o stworzenie choćby takiej namiastki, wyrażając nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców terenów, przez które przebiega linia kolejowa nr 27, jedna z linii o najsłabiej wykorzystanym potencjale dowozowym w skali kraju.

 

W dalszej perspektywie należałoby pomyśleć o włączeniu linii nr 27 do systemu kolei aglomeracyjnej. Rozwinięte systemy tego typu osiągają duże sukcesy nie tylko za granicą, lecz również w wielu miastach w Polsce. Nie trzeba szukać daleko: połączenie BiT CITY to znakomita inwestycja, chwalona przez użytkowników i stopniowo zyskująca coraz większą popularność. Również i linia nr 27 ma potencjał na sukces. Niewątpliwie rozsądnym pomysłem byłaby integracja połączeń autobusowych, które zsynchronizowane z przyjazdami i odjazdami pociągów na stacjach mogłyby obsługiwać jeszcze większą liczbę podróżnych, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej. Wspólny bilet na autobus i pociąg przyciągnąłby jeszcze więcej potencjalnych odbiorców, gotowych porzucić samochody na rzecz wygodniejszej, tańszej, szybszej i ekologicznej komunikacji zbiorowej.

 

Drugą, nie mniej ważną prośbą jest przywrócenie połączeń pasażerskich w relacji Brodnica – Rypin - Sierpc. Łącząca te miejscowości linia kolejowa nr 33 pozostaje niewykorzystana od ponad 15 lat, niemniej istnienie przewozów towarowych zapewnia jej pełną przejezdność, stąd nie są wymagane nakłady finansowe na rewitalizację. Pociągi pasażerskie gwarantowałaby lepsze skomunikowanie Rypina oraz Sierpca z Brodnicą i Grudziądzem, a także dalszymi miastami, co na pewno wpłynęłoby pozytywnie na rozwój tej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warto spróbować choćby testowo wprowadzić 2 pary pociągów: połączenie poranne i w godzinach popołudniowych.

 

Poruszane przez nas problemy są bardzo ważne dla nas, mieszkańców, a także samego regionu, który miałby większe szanse rozwoju. Przewoźnik Arriva RP, który nie obsługuje już połączeń na liniach zelektryfikowanych województwa, dysponuje odpowiednim taborem i mógłby tak wykorzystać część składów, że koszty uruchomienia postulowanych połączeń na liniach nr 27 i 33, przy odpowiednim ułożeniu obiegów, byłyby minimalne. Daje to jeszcze większą szansę na powodzenie proponowanego przez nas przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że choćby minimalne zmiany na korzyść zostaną wprowadzone wraz z najbliższą korektą rozkładu jazdy, tj. w czerwcu 2016 r.

 

Zapewne warto by też rozważyć współpracę z przewoźnikiem Koleje Mazowieckie, którego pociągi obsługują ruch na części linii nr 27 (Nasielsk - Sierpc) i nr 33 (Kutno – Sierpc), a sytuacja taborowa jest z roku na rok coraz lepsza. Przy konstruktywnym podejściu niektóre kursy mogłyby być wydłużone, np. Warszawa Gdańska - Nasielsk  - Sierpc - Toruń Główny / Brodnica lub też Kutno - Płock - Sierpc – Toruń Główny / Brodnica. Uważamy, że obsługa całości tras byłaby sporą gwarancją sukcesu, stąd liczymy na dobrą wolę Marszałków Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego oraz ich skłonność do współpracy.

 

Wyrażamy nadzieję, że nasza petycja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.

 

 

Niżej podpisani:
Wojtek Łańcucki - koordynator

Piotr Szymański  - koordynator

 


Wojtek Łańcucki , Piotr Szymański    Skontaktuj się z autorem petycji