Petycja ws. stałego wywieszenia flag narodowych na Wawelu

Prof. dr hab. Jan Ostrowski

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki


Szanowny Panie Dyrektorze,

zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą rozważenia całorocznego wywieszania flag państwowych na Wawelu. Dziś dzieje się to jedynie z okazji świąt narodowych a wydaje się, że miejsce takie jak Wawel, najważniejszy zespół zabytkowy w naszym państwie, powinno być przyozdobione barwami narodowymi przez cały rok - bez przerwy.

Przez wieki Wzgórze Wawelskie był siedzibą monarchów, symbolem władzy państwowej i kościelnej. W czasie utraty państwowości przez Rzeczpospolitą w okresie zaborów było miejscem pielgrzymek i symbolem oczekiwania na odrodzenie się państwa polskiego. Dziś zespół Wawelu pełni funkcje muzealne, edukacyjne, turystyczne, symboliczne, duchowe i okazjonalnie państwowe. Jest wizytówką miasta i kraju. Uważamy iż mimo, że Wawel nie jest oficjalnie rezydencją urzędującego prezydenta* i nie znajdują się w nim dziś urzędy to ze względu na jego historię należałoby wywiesić na wzgórzu biało-czerwone flagi**.


Zasmucające jest, że zwiedzający Kraków mają dziś większą szansę spotkać się z flagami innych państw niż Polska - na Starym Mieście łatwo natrafimy na flagi konsulatów różnych państw a na popularnych wystawach muzealnych można spotkać się z fotografiami Krakowa z powiewającymi nad nim flagami nazistowskich Niemiec w latach 1939-1945. Taki obraz miasta i państwa mogą wywieźć z Krakowa przyjezdni. Wydaje się to nieprawidłowe.

W wielu krajach barwy narodowe są mocno eksponowane w przestrzeni publicznej, wyrażając radosną dumę z przynależności do narodu i państwa. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem ojczyzny a jej wywieszenie na stałe na Wawelu może tylko ten symbol dodatkowo utwierdzić. W czasach podziałów ideologicznych i politycznych symbole państwowe bywają nadużywane. Warto więc pokazać, że barwy narodowe nie dzielą, a łączą. Wywieszenie flagi byłoby też wyrazem dumy z suwerenności Rzeczypospolitej i jej dokonań na przestrzeni ponad tysiącletnich pisanych dziejów narodu i państwa.

Prosimy Pana Dyrektora o rozważenie naszego głosu.

W imieniu niżej podpisanych (a także z ich pomocą, m.in. użytkowników Forum Polskich Wieżowców Skyscrapercity.com) petycję przygotował Tomasz Darda, przewodnik miejski po Krakowie, magister historii i europeistyki, muzyk

 

*Choć warto przy tym zaznaczyć, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 ustanawiająca Wawel jedną z oficjalnych rezydencji Prezydenta RP nigdy de facto nie została zniesiona - jednak w wyniku późniejszych zmian politycznych Wawel nie jest już traktowany jako taka rezydencja.

**Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. w art. 7, ustęp 1., punkt 6) określa gdzie i kiedy należy wywieszać flagi narodowe. Państwowe Zbiory Sztuki, które będą w tej klasyfikacji państwową jednostką organizacyjną mają obowiązek wywieszania flag w dni uroczystości i świąt państwowych, nie istnieje jednak zakaz wywieszania barw narodowych w inne dni roku, można więc to swobodnie uczynić.

Dołączamy luźne wizualizacje flag na Wawelu, Kopcu Kościuszki, a w odnośnikach (linkach) także kilka przykładów z innych miejsc.

Zamek Tropsztyn: http://static.rmf.pl/rmf_fm/sd/galeria/main/tropsztyn10.jpg

Przemyśl, Zamek Kazimierzowski: http://i58.tinypic.com/2ex8zr8.jpg (foto: dwoogi)

Toledo: http://www.zonainmobiliaria.es/fotos/data/media/20/Puerta_de_Bisagra_toledo.jpg

Paryż, łuk triumfalny: http://s3.flog.pl/media/foto/2312397_luk-triumfalny--platforma-do-zrobienia-ponizszych-zdjec.jpg