Petycja ws urbanizacji wschodniej Białołęki

Warszawa, 2023-08-15

 

Pan Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

za pośrednictwem

Grzegorz Kuca - Burmistrz

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,

Wyłożony aktualnie do uwag projekt nowego Studium dla Warszawy, którego konsekwencją będą plany ogólne budzi ogromne zaniepokojenie również wśród mieszkańców wschodniej Białołęki: Szamocina, Brzezin, Grodziska i Kobiałki. Na tym terenie część rodzin mieszka od pokoleń; wiele osób znalazło tu swoje miejsce do życia, a czasem też pracy. Prowadzone są tu liczne inwestycje Miasta, dzięki którym, żyje się nam coraz dogodniej.

Przedstawione w nowym Studium plany są krzywdzące dla tutejszych mieszkańców oraz właścicieli tutejszych gruntów.  

Nie rozumiemy, dlaczego miasto nie uwzględniło zgłaszanych uwag kierowanych na etapie konsultacji studium. Prosiliśmy o zaplanowanie budowy metra we wschodniej Białołęce, rozbudowę dróg, sieci wodnej/kanalizacyjnej, rozbudowę szkół, parków itp. 

Poprzez zmianę przeznaczenia wielu terenów wschodniej Białołęki głównie z  mieszkaniowego (wg. MPZP oraz Studium z 2006 roku) na tereny poza urbanizacją tzw. tereny typu ZZ, ZN (zabudowa zielona/niebieska z brakiem możliwości budowy i rozbudowy domów mieszkalnych), skazuje się mieszkańców i mieszkanki Białołęki na:

• brak rozwijania infrastruktury, co jest sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju Warszawy;

• pogłębianie betonozy w centralnej części Warszawy, kosztem rozwoju Białołęki;

• ograniczenie prawa własności bez interesu społecznego.

Zmiany proponowane w Studium spowodują brak perspektyw na poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia, jakości funkcjonowania mieszkańców Warszawy, żyjących lub chcących żyć w przyszłości we wschodniej Białołęce. 

Nowe Studium (a w przyszłości plan ogólny) dla Warszawy, powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców, zapewniać zrównoważony rozwój miasta, gwarantując każdemu mieszkańcowi i mieszkance możliwość korzystania z podobnych standardów życia w mieście. Wszystkie dzielnice Warszawy w perspektywie najbliższych lat powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców, zaopiekowane na miarę europejskiej stolicy.

Domagamy się zakwalifikowania w/w obszaru Białołęki, jako obszaru przeznaczonego do urbanizacji.

Prosimy o zrozumienie oraz pokładamy nadzieję, że Studium w zaproponowanym kształcie nigdy nie wejdzie w życie, a nasze uwagi zostaną uwzględnione w planie ogólnym.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Białołęki Wschodniej


Mieszkańcy Białołęki Wschodniej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy Białołęki Wschodniej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...