Petycja ws. utworzenia tzw. "Strefy Psa" w Sulejówku

Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek               Sulejówek, 16 sierpnia 2022 r.

ul. Idzikowskiego 9/174

05-070 Sulejówek

 

 

                                                                          Pan

                                                                         Arkadiusz Śliwa

                                                                         Burmistrz Miasta Sulejówek

 

 

                                                                         Rada Miasta Sulejówek

 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni,

W imieniu Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek, i jednocześnie na prośbę wielu mieszkańców Sulejówka podpisanych niżej (w załączeniu), biorąc pod uwagę zbliżający się czas konstruowania przyszłorocznego budżetu Miasta Sulejówek, zwracam się do Państwa z petycją w sprawie podjęcia stosownych działań legislacyjnych zmierzających do utworzenia w 2023 r. w Sulejówku na terenie Parku Miejskiego „Glinianki” tzw. „Strefy Psa” (wydzielonej i odgrodzonej w części tegoż Parku przestrzeni, która stanowiłaby swobodny wybieg dla psów).

Sugerowany przez nas obszar do ewentualnego ogrodzenia to około 500 m², i miałby on powstać w północno-zachodniej części Parku, tj. na obszarze, na którym nie ma nasadzeń zieleni oraz na którym nie są planowane żadne ww. nowe nasadzenia. W związku z powyższym powstanie ww. wybiegu nie stanowiłoby ingerencji w zieleń miejską. W przypadku gdyby ww. powierzchnia miała się okazać zbyt duża, nie widzimy przeszkód na nieznaczne jej zmniejszenie.

Ponadto w związku z ewentualnym utworzeniem „Strefy Psa”, naszym zdaniem konieczne byłoby umiejscowienie w niej co najmniej jednego zasobnika z workami na odchody ww. czworonogów oraz jednego kosza celem umożliwienia mieszkańcom wyrzucanie zapełnionych odchodami torebek.

Stworzenie „Strefy Psa” w Sulejówku oznaczałoby możliwość jeszcze przyjemniejszego spędzenia czasu w Parku Miejskim Glinianki przez właścicieli czworonogów wraz ze swoimi pociechami, gdyż Miasto stworzyłoby większą możliwość wybawienia się mieszkańców ze swoimi psami. Prowadziłoby to niejednokrotnie również do lepszej integracji mieszkańców i stworzenia naturalnych więzi międzyludzkich.

Zaletą umiejscowienia niniejszej strefy w ww. części Parku Glinianki spowodowałoby fakt kumulacji właścicieli ze swoimi czworonogami w jednym miejscu, które będzie specjalnie przeznaczone dla psów, w dodatku w miejscu na uboczu Parku, stąd nie zostanie zaburzone funkcjonowanie Parku oraz spokój osób w nim wypoczywających.

Co warte podkreślenia, w okolicy prawie nie ma takiego typu miejsc stworzonych dla zabaw dla psów, co oznacza, że stworzenie „Strefy Psa” w Sulejówku mogłoby się cieszyć dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko mieszkańców Miasta Sulejówek, ale także sąsiednich gmin.

Co więcej, realizacja ww. przedsięwzięcia otworzyłaby Miastu furtkę do współpracy z psimi trenerami/behawiorystami, którzy mieliby miejsce do szkolenia czworonogów.

Co istotne, już niejednokrotnie na przestrzeni ostatnich lat podnosiliśmy w licznych pismach realną potrzebę utworzenia w Sulejówku takiego wybiegu. Ta potrzeba notuje tendencję wzrostową, i jest podyktowana ostatnio zaobserwowaną, wzmożoną aktywnością obywatelską mieszkańców na forach społecznościowych (Facebook) w tym temacie oraz aprobata bardzo wielu z nich dla ww. idei.

W związku z przedstawionymi powyżej licznymi argumentami za powstaniem „Strefy Psa” w Sulejówku oraz niemałym poparciem społecznym dla niniejszej inicjatywy, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przychylne odniesienie się do naszej petycji i utworzenie w Sulejówku ww. wybiegu dla psów, tzn. wyodrębnienie i ogrodzenie przestrzeni na potrzeby wybiegu, a także usytuowanie jednego zasobnika z workami na psie odchody i kosza, do którego ww. worki po zapełnieniu można będzie wyrzucać. Ponadto w tym celu zwracamy się do Rady Miasta, aby wystąpiła do Pana Burmistrza z formalnym wnioskiem w sprawie zarezerwowania na ten cel odpowiednich środków finansowych w przyszłorocznym budżecie Miasta, zgodnie z wyżej wymienionymi przez nas działaniami (ogrodzenie fragmentu „Glinianek”, zasobnik na worki oraz kosz na zapełnione worki).                                                                                                     

 

                                                                             

                                                                             z poważaniem

                                                                       

                                                                                 Prezes

                                                                       Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek

 

                                                                                Michał Raczkowski


Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek, ul. Idzikowskiego 9/174, 05-070 Sulejówek    Skontaktuj się z autorem petycji