Petycja z poparciem dla wycinki drzew rosnących bezpośrednio przy drodze na trasie Żernica - Gliwice

Petycja do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Zarządu Powiatu Gliwickiego, wójta Gminy Pilchowice oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Na trasie Żernica - Gliwice, bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2916 S rosną drzewa, które są dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób poruszających się tą trasą. Na przestrzeni lat miała miejsce tam bardzo duża liczba wypadków, w tym również śmiertelnych. Nie ma żadnego odstępu pomiędzy drzewami, a jezdnią, brak jakiegokolwiek pobocza, czy nawet rowu oddzielającego drzewa od jezdni. Droga nie jest oświetlona, często unosi się tam gęsta mgła, można też napotkać w okolicy czasem dzikie zwierzęta takie jak sarny, czy zające. Droga w niekorzystnych warunkach pogodowych jest skrajnie niebezpieczna dla kierowców, a w związku z coraz większym poziomem zmotoryzowania porusza się nią coraz większa liczba samochodów. Trasa ta staje się w ostatnich latach również coraz bardziej popularna dla rowerzystów.

W ostatnim czasie w internecie zauważyłem inicjatywę mającą na celu ochronę wspomnianych drzew przed wycinką. Niestety zdecydowana większość podpisanych tam osób to ludzie z bardzo odległych miejscowości, którzy na pewno nie mają okazji poruszać się nią regularnie i nie mają świadomości jak bardzo niebezpieczna jest to trasa (o ile w ogóle kiedykolwiek mieli okazję jechać tamtędy i wiedzą jak wspomniana droga wygląda). Jestem zdania, że przede wszystkim prawo do wyrażania opinii na ten temat powinni mieć jednak mieszkańcy najbliższej okolicy - w końcu to oni najczęściej poruszają się wspomnianą trasą, w związku z czym, to też przede wszytkim oni narażeni są na niebezpieczeństwo, które stanowią rosnące tam drzewa.

Poniżej chciałbym się też ustosunkować do argumentów osób przeciwnych wycince:
- wymusić wolniejszą jazdę na tym odcinku drogi można na kilka innych sposobów, niekoniecznie za pośrednictwem przeszkód zagrażających życiu takich jak drzewa rosnące bezpośrednio przy jezdni - można zastosować progi zwalniające, fotoradar, odcinkowy pomiar prędkości, kontrole policji
- rosnące na poboczu drzewa w żaden sposób nie są w stanie chronić przed oślepianiem przez samochody jadące z naprzeciwka. Musiałyby rosnąć na środku jezdni oddzielając obydwa pasy ruchu i to jedno przy drugim żeby stworzyć w ten sposób pewnego rodzaju "ścianę" chroniącą przed światłami zbliżającego się samochodu
- droga w żaden sposób nie jest chroniona przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, wystarczy przejechać się nią kilka razy zimą w trakcie intensywnych opadów śniegu - tak się składa, że jest to u nas droga, która wręcz najłatwiej i najszybciej się zaśnieża. W terenie, gdzie nie ma żadnych zabudowań, ani lasu w pobliżu, rosnące co kilka metrów drzewa nie są w stanie uchronić przed wiatrem, czy zaśnieżaniem
- drzewa chronią przed hałasem jedynie wtedy, kiedy rosną w zwartych grupach, posadzone co kilka metrów nie mają żadnego wpływu na redukcję hałasu. Poza tym jest to teren niezabudowany, gdzie ani nie ma tam potrzeby regulacji hałasu, ani ten ewentualny hałas nie miałby też komu tam przeszkadzać
- drzewa rosnące przy trasie nie są w stanie regulować poziomu wód gruntowych. Wody gruntowe to wody podziemne znajdujące się kilka metrów pod powierzchnią ziemi. W przypadku wód opadowych - drzewa rosną przy drodze - woda opadowa albo spłynie wzdłuż drogi, albo w pola, które są przy niej - innej opcji tam zwyczajnie nie ma, nie ma w związku z tym też obawy, że ktoś przez brak tych drzew (nie ma tam w pobliżu ani jednego domu) mógłby zostać zalany, lub, że woda spłynie w jakimś niewłaściwym kierunku

Jestem pewien, że osoby pragnące chronić te drzewa mają dobre intencje, jednak jednocześnie jestem też przekonany, że nie mają świadomości tego, jak duże niebezpieczeństwo stanowią one dla poruszających się tą trasą.

W ramach takiej wycinki można też dokonać nasadzeń zastępczych, w innym miejscu, gdzie takie drzewa nie stanowiłyby dla nikogo zagrożenia.

Jako mieszkaniec Żernicy, apeluję o nieodstępowanie od planowanej wycinki drzew, mam nadzieję, że pozwoli to wreszcie uniknąć kolejnych tragedii na tej drodze i zwiększy bezpieczeństwo dla mieszkańców Żernicy i okolic. Cenię sobie przyrodę i generalnie jestem przeciwny masowym wycinkom drzew, natomiast w tym przypadku pozostawienie ich zdecydowanie odbywa się kosztem bezpieczeństwa podróżujących tą trasą. Przyroda jakkolwiek cenna, nie może być ważniejsza od ludzkiego życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki potencjalnej wycince tych drzew droga mogłaby w przyszłości zostać poszerzona, czy też powiększona o trasę rowerową obok, co zdecydowanie bardziej służyłoby mieszkańcom.

Uprzejmie proszę o poparcie powyższej petycji, w szczególności mieszkańców Żernicy i okolicznych miejscowości - zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!


Tomasz Nowakowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Nowakowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...