Petycja ZLP w sprawie zachowania Domu Literatury

Zarząd Główny ZLP
Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa
Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2.pl

                                                                    Warszawa, 25 października 2022 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Złe wieści rozchodzą się najszybciej, a ta należy do najgorszych, więc zapewne wiecie już o nowej, groźnej sytuacji Domu Literatury w Warszawie.

Od roku 1949 ten na nowo zbudowany dom był siedzibą naszej organizacji. Po zmianach ustrojowych i wszystkich innych z tego wypływających powstała Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Jej zarząd stanowią przedstawiciele trzech organizacji pisarskich – polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. Zarząd zatrudnia dyrektora, a ten pracowników; utrzymanie Domu zapewniają pokoje gościnne, dzierżawa restauracji i wynajem auli. Utrzymanie Domu kosztuje ok. 100 tys. zł miesięcznie. Fundacja pokrywa m.in. bardzo kosztowne remonty, stara się o dotacje na nie i administruje Domem.

Urząd Dzielnicy Śródmieście w porozumieniu z Urzędem Miasta postanowił nie przedłużać umowy z Fundacją (z dn. 1.01. 2023r) i przejąć Dom Literatury we własne administrowanie. Oznacza to, że przestajemy być gospodarzami, a stajemy się lokatorami. A wiadomo, co może zrobić właściciel z lokatorem. Słyszymy, że chcą nam dokwaterować dwie inne organizacje, przejąć restaurację i radykalne zreformować funkcjonowanie obiektu.

Warszawski Dom Literatury nie jest dzielnicową placówką kultury, nie jest też placówką miejską – jest ogólnopolskim centrum kultury z wielkimi zasługami, bogatą tradycją i działalnością popularyzującą literaturę i kulturę, nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce; przez wiele naszych imprez z udziałem twórców zagranicznych promujemy kulturę polską za granicą.

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: podpisujcie nasz apel o zachowanie Domu Literatury w jego dzisiejszej, sprawdzonej latami, formule i działalności, o sprawiedliwą (bez żadnych przekłamań i półprawd) ocenę naszej działalności na rzecz literatury i jej popularyzacji na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz naszego kraju.

Zarząd Główny ZLP


Zarząd Główny Związku Literatów Polskich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zarząd Główny Związku Literatów Polskich będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...