Petycja ZLP w sprawie zachowania Domu Literatury

Zarząd Główny ZLP
Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa
Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2.pl

                                                                    Warszawa, 25 października 2022 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Złe wieści rozchodzą się najszybciej, a ta należy do najgorszych, więc zapewne wiecie już o nowej, groźnej sytuacji Domu Literatury w Warszawie.

Od roku 1949 ten na nowo zbudowany dom był siedzibą naszej organizacji. Po zmianach ustrojowych i wszystkich innych z tego wypływających powstała Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Jej zarząd stanowią przedstawiciele trzech organizacji pisarskich – polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. Zarząd zatrudnia dyrektora, a ten pracowników; utrzymanie Domu zapewniają pokoje gościnne, dzierżawa restauracji i wynajem auli. Utrzymanie Domu kosztuje ok. 100 tys. zł miesięcznie. Fundacja pokrywa m.in. bardzo kosztowne remonty, stara się o dotacje na nie i administruje Domem.

Urząd Dzielnicy Śródmieście w porozumieniu z Urzędem Miasta postanowił nie przedłużać umowy z Fundacją (z dn. 1.01. 2023r) i przejąć Dom Literatury we własne administrowanie. Oznacza to, że przestajemy być gospodarzami, a stajemy się lokatorami. A wiadomo, co może zrobić właściciel z lokatorem. Słyszymy, że chcą nam dokwaterować dwie inne organizacje, przejąć restaurację i radykalne zreformować funkcjonowanie obiektu.

Warszawski Dom Literatury nie jest dzielnicową placówką kultury, nie jest też placówką miejską – jest ogólnopolskim centrum kultury z wielkimi zasługami, bogatą tradycją i działalnością popularyzującą literaturę i kulturę, nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce; przez wiele naszych imprez z udziałem twórców zagranicznych promujemy kulturę polską za granicą.

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: podpisujcie nasz apel o zachowanie Domu Literatury w jego dzisiejszej, sprawdzonej latami, formule i działalności, o sprawiedliwą (bez żadnych przekłamań i półprawd) ocenę naszej działalności na rzecz literatury i jej popularyzacji na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz naszego kraju.

Zarząd Główny ZLP


Zarząd Główny Związku Literatów Polskich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarząd Główny Związku Literatów Polskich do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...