PETYCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA „RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM”

logo_002(1)1.jpg

 

Związek Pracodawców

"Transport i Logistyka Polska”

 

al. Jana Pawła II

23 00-854 Warszawa

www.tlp.org.pl

 

                                                                        Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 r.

 

PETYCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA „RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM”

 

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej - dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw.

Transport i Logistyka Polska wzywa wszystkich przedstawicieli branży oraz branż wspierających do poparcia wyłączenia transportu międzynarodowego ze sztucznych dla transportu przepisów o delegowaniu pracowników.

Jeśli prowadzisz firmę transportową - czy chcesz tonąć w biurokratycznych obciążeniach? Pogrążać się w niepewności prawnej? Jak prowadzić swoją działalność, by nie narażać się na karę?

Jeśli współpracujesz z firmami transportowymi - czy chcesz być konfrontowany z niepewnym i zmiennym otoczeniem prawnym, w którym Twoja rola i odpowiedzialność, jako firmy współpracującej z branżą transportu nie jest jasna? Nie jesteś w stanie oszacować kosztów współpracy?

JEŚLI PODZIELASZ NASZE OBAWY O PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU - SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA PODPISU POD TĄ PETYCJĄ.

Wysoka mobilność usług i pracowników w transporcie międzynarodowym nie pozwala na proste przełożenie przepisów o delegowaniu pracowników do tej branży. Wymaga europejskich rozwiązań oraz infrastruktury socjalnej dla kierowców, a nie kolejnego sztucznego rozwiązania prawnego, które nie przysłuży się poprawie warunków pracy kierowców.

Naszym zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań, by chronić branżę transportu przed przeregulowaniem prawnym i nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi wprowadzanymi w karania wszystkich za nieuczciwość nielicznych.

Walczymy o to by zwyciężyła Europa, a nie populizm socjalny, który nie służy polskim przedsiębiorcom ani obywatelom. Budujmy mądre przepisy, mosty i drogi między narodami.  

 

Maciej Wroński
Prezes
Związku Pracodawców
"Transport i Logistyka Polska”

 


Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska” www.tlp.org.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska” www.tlp.org.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook