PETYCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA „RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM”

logo_002(1)1.jpg

 

Związek Pracodawców

"Transport i Logistyka Polska”

 

al. Jana Pawła II

23 00-854 Warszawa

www.tlp.org.pl

 

                                                                        Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 r.

 

PETYCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA „RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM”

 

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej - dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw.

Transport i Logistyka Polska wzywa wszystkich przedstawicieli branży oraz branż wspierających do poparcia wyłączenia transportu międzynarodowego ze sztucznych dla transportu przepisów o delegowaniu pracowników.

Jeśli prowadzisz firmę transportową - czy chcesz tonąć w biurokratycznych obciążeniach? Pogrążać się w niepewności prawnej? Jak prowadzić swoją działalność, by nie narażać się na karę?

Jeśli współpracujesz z firmami transportowymi - czy chcesz być konfrontowany z niepewnym i zmiennym otoczeniem prawnym, w którym Twoja rola i odpowiedzialność, jako firmy współpracującej z branżą transportu nie jest jasna? Nie jesteś w stanie oszacować kosztów współpracy?

JEŚLI PODZIELASZ NASZE OBAWY O PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU - SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA PODPISU POD TĄ PETYCJĄ.

Wysoka mobilność usług i pracowników w transporcie międzynarodowym nie pozwala na proste przełożenie przepisów o delegowaniu pracowników do tej branży. Wymaga europejskich rozwiązań oraz infrastruktury socjalnej dla kierowców, a nie kolejnego sztucznego rozwiązania prawnego, które nie przysłuży się poprawie warunków pracy kierowców.

Naszym zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań, by chronić branżę transportu przed przeregulowaniem prawnym i nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi wprowadzanymi w karania wszystkich za nieuczciwość nielicznych.

Walczymy o to by zwyciężyła Europa, a nie populizm socjalny, który nie służy polskim przedsiębiorcom ani obywatelom. Budujmy mądre przepisy, mosty i drogi między narodami.  

 

Maciej Wroński
Prezes
Związku Pracodawców
"Transport i Logistyka Polska”

 


Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska” www.tlp.org.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska” www.tlp.org.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook