Petycja o zwolnienie ze składek ZUS i z podatków firm dotkniętych sytuacją spowodowana zakazami rządowymi

Szanowny Panie Premierze!

Zagrożenie wirusem było podstawą do podjęcia przez Pana i rząd radykalnych kroków, w wyniku których w istocie w dużym stopniu zamarło życie gospodarcze kraju. Czy były to działania uzasadnione? Czy ich skala nie była nadmierna i czy nie wynikała bardziej z potrzeb kampanii wyborczej – nie mnie to oceniać. Jednak każdy rozsądny rząd powinien szukać takich środków, które nie zabijałyby choroby razem z pacjentem. Tymczasem na skutek decyzji rządu zakazujących zgromadzeń, zamknięcia granic itp. tysiące firm polskich przedsiębiorców stanęły na skraju bankructwa. Muszą oto płacić gigantyczne składki ZUS, wypłacać pensje pracownikom, którzy na skutek masowej kwarantanny ogłoszonej przez rząd nie mogą wykonywać pracy, muszą ponosić koszty utrzymania firm w sytuacji gdy gospodarka została działaniami rządu zamrożona.

Zwracam się zatem do Pana o zwolnienie ze składek ZUS i z podatków firm dotkniętych sytuacją spowodowana zakazami rządowymi. Zwracam się o wypłacenie - częściowych przynajmniej - rekompensat dla pozostających w domach pracowników.Nie wystarczy tu „zawieszanie” i „odraczanie”. Pracodawcy znaleźli się w sytuacji dramatycznej na skutek decyzji rządu , nie na skutek obiektywnej sytuacji. Umiarkowana reakcja rządu brytyjskiego na chorobę pokazuje, że działania mogły być bardziej przemyślane i skalkulowane. Uczciwe jest więc by w tej sytuacji to rząd wziął na siebie zrekompensowanie powstałych gigantycznych strat i pomógł zapobiec bankructwom na wielką skalę. Zapobiec gospodarczej katastrofie.

Na przyszłość natomiast należy się zastanowić, Panie Premierze, czy nie taniej byłoby kupić więcej testów i przebadać większą ilość osób, zamiast zamykać granice i wysyłać masowo obywateli na przymusową kwarantannę.W obecnej sytuacji apeluję zatem do Pana o podjęcie decyzji o odstąpieniu od ściągania składek ZUS i podatków od przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek decyzji rządowych - za okres co najmniej kilku najbliższych miesięcy.

Apeluję jednocześnie do opozycji o nie nakręcanie spirali histerii i nie atakowanie rządu za rzekome niedociągnięcia w walce z koronawirusem. Zwłaszcza w sytuacji gdy należy raczej dbać o zachowanie środków działania proporcjonalnych do sytuacji.

Zwracam się do przedsiębiorców, którzy podzielają moje zdanie na ten temat o poparcie mojego apelu do Premiera.

Paweł Kukiz

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Kukiz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook