Podjęcie działań na rzecz rewitalizacji „Cyganki” w Parku Julianowskim

DSC072482.jpg

Petycja do Prezydent Miasta Łodzi

My, niżej podpisani, nie możemy dłużej patrzeć jak niszczeje wyjątkowy obiekt stanowiący dziedzictwo Łodzi. Budynek dawnego zespołu folwarczno-dworskiego Juliusza Heinzla (znajdujący się w Parku Julianowskim przy ul. Zgierskiej 139), zwany potocznie „Cyganką”, z roku na rok jest w coraz gorszym stanie i widzimy, że lada moment może już nie nadawać się do odratowania.  

Wierzymy, że pośród wielu potrzebnych inwestycji, którymi zajmuje się miasto, znalazłoby się miejsce na niezwłoczne podjęcie działań rewitalizacyjnych, które w pierwszym etapie zabezpieczyłyby budynek przed postępującą dewastacją, a w drugim etapie doprowadziły do gruntownego wyremontowania obiektu, które pozwoliłoby na jego użytkowanie przez mieszkańców Łodzi.

Cyganka jest miejscem wypełnionym tysiącami pięknych wspomnień mieszkańców – od najstarszych, pamiętających kiedy jeszcze za czasów PRL działała tutaj kawiarnia, po tych młodszych, którzy przychodząc do parku w celach rekreacyjnych dokonywali zakupów w działającym tutaj do lat dwutysięcznych sklepiku. Ten wyjątkowy obiekt buduje tożsamość nie tylko mieszkańców osiedla, ale każdego kto czuje głębszą relację z Łodzią i jej historią.

Uważamy, że jeśli rewitalizacja Cyganki powiodłaby się, to mogłaby ona stać się nowym miejscem spotkań ludzi oraz ogniskiem kulturalnym w parku i na całym osiedlu, gdzie w sposób oddolny oraz poprzez fundacje i stowarzyszenia organizowane byłyby interesujące wydarzenia kulturalne, warsztaty i koncerty.

Wszyscy podpisani pod tą petycją wierzymy, że potencjał tego miejsca jest ogromny, a odbudowanie Cyganki miałoby niebagatelny wpływ na zacieśnienie relacji między mieszkańcami osiedla. Chcemy także wyrazić gotowość podjęcia konstruktywnej rozmowy na temat tego, jak powinna przebiegać rewitalizacja Cyganki.


Samuel Szatkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Samuel Szatkowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...