Popieramy zmiany w Starym Podgórzu!

Popieramy zmiany w Starym Podgórzu!

Apel do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Szanowni Państwo,

W imieniu środowisk działających na rzecz zrównoważonego transportu i czystego powietrza, pasażerów komunikacji zbiorowej oraz części mieszkańców Starego Podgórza, zwracamy się do Państwa z apelem o utrzymanie dobrych zmian w organizacji ruchu, wprowadzonych w życie przed Światowymi Dniami Młodzieży.

Odseparowanie tramwajów i samochodów na ul. Kalwaryjskiej poprawiło komfort jazdy i pozwoliło na znaczne skrócenie podróży tramwajami, wcześniej często blokowanymi przez stojące w korkach samochody. Takie rozwiązanie skutkuje wzrostem atrakcyjności komunikacji zbiorowej, co będzie w dłuższej perspektywie przekładało się na poprawę jakości powietrza. Jest też zgodne z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, który powinien wyznaczać kierunki polityki transportowej Krakowa.

Popieramy również przeprowadzoną przez ZIKiT likwidację miejsc parkingowych, które wyznaczone były w znacznej części z pogwałceniem przepisów prawa, bez zachowania ustawowego minimum przestrzeni dla pieszych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że koło hali Korony powstała dla kierowców alternatywa w postaci parkingu, który może pomieścić 185 samochodów. Likwidacja miejsc parkingowych na chodniku towarzysząca budowie parkingów naziemnych i podziemnych również wynika z rekomendacji Programu Ochrony Powietrza.

Dlatego jeszcze raz apelujemy, by w decyzjach o organizacji ruchu na Starym Podgórzu kierowali się Państwo interesem publicznym, a w interesie publicznym jest szybki transport zbiorowy, czyste powietrze i chodniki, po których piesi mogą się sprawnie przemieszczać.

 

Z poważaniem,

Tomasz Leśniak

Inicjatywa Kraków Przeciw Igrzyskom

 

Pod apelem podpisali się:

Dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska

Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy

Paweł Hałat, Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto

Grzegorz Konrad Marek, Pieszy Kraków

Małgorzata Małochleb, Fundacja Otwarty Plan

Dorota Leśniak-Rychlak, Instytut Architektury