Powrót dyżurów wakacyjnych dla dzieci z innych przedszkoli

Pani Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

 

Zwracamy się z prośbą o przywrócenie w Zabrzu systemu dyżurów wakacyjnych przedszkoli dla dzieci z innych placówek.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym powinny być związane jedynie z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Obecnie funkcjonujący w Zabrzu system dyżurowania przedszkoli tylko dla swoich dzieci sprawia problemy organizacyjne ich rodzicom i de facto kłóci się z zasadą, że przedszkole to placówka całoroczna.

Tylko niewielka grupa dzieci ma takie szczęście, by przez 2 miesiące wakacji nie potrzebować przedszkola, nie każde dziecko ma babcię, dziadka, czy niepracującego rodzica, którzy będą się nimi opiekować przez całe wakacje. Rodzice dzieci mają tylko 26 dni urlopu wypoczynkowego i jeśli nie pracują w oświacie, nie mogą całego wykorzystać w terminach letnich. Gdyby wszyscy rodzice w jednym czasie wzięli urlop, trzeba by zamykać większość firm, bo pracowników nie miałby kto zastępować. Dla zdrowia i dobra rodziny nie powinno wymagać się od rodziców, by urlop wykorzystywali oddzielnie, by zajmowali się dziećmi naprzemiennie, tylko dlatego, że przedszkole dziecka nie pełni dyżuru dłużej niż 2 tygodnie.

Możliwość korzystania z innego przedszkola podczas przerwy wakacyjnej placówki macierzystej ułatwi opiekę wielu rodzicom. Takie rozwiązanie umożliwi połączenie dzieci z różnych przedszkoli i sprawi, że w placówkach będzie więcej dzieci i nie będzie sytuacji, gdy dla jednego czy dwóch dzieci placówka musi zapewnić opiekę.

Biorąc pod uwagę, że tego typu zasady obowiązywały w naszym mieście, a w innych sąsiednich miastach aglomeracji śląskiej, np. w Tarnowskich Górach, Rudzie Śląskiej czy Gliwicach nadal funkcjonują, nic nie stoi na przeszkodzie by wprowadzić je z powrotem w Zabrzu.


Joanna Jaśkowiak    Skontaktuj się z autorem petycji