List otwarty do społeczności naukowej i Polskiej Akademii Nauk