Petycja przeciw zmianie dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze