Senator RP Aleksander Pociej powinien przeprosić Roberta Kubicę