Petycja przeciwko likwidacji grupy "SÓWKI"

Dnia 11.06 na zebraniu z rodzicami została oficjalnie podana informacja o likwidacji przedszkolnej grupy „SÓWKI” w momencie jej przejścia do zerówki. Jako Rodzice chcielibyśmy wyrazić nasze obawy i wątpliwości z tym związane w formie niniejszej petycji.

1)      Z informacji które zebraliśmy od poprzednich roczników, obecnie większość grup w zerówkach liczy po 22-25 osób. Dlaczego akurat rocznik 2024/25 musi mieścić się w nowym limicie 20 osób?  

2)      Nie dotarliśmy do regulacji prawnej, zmniejszającej liczebność grup do 20 osób, zastosowanie mają wciąż przepisy z grudnia 2023 (Dz.U.2023.2736 § 5 pkt 1) gdzie wspomina się o limicie 25 osób.  

3)      W tym miejscu warto przypomnieć, że przepisy anty-covidowe określające limit 1,5m2 przestrzeni na jedno dziecko, straciły ważność rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 roku o zniesieniu zagrożenia epidemiologicznego.  

4)      Chcielibyśmy również podkreślić fakt, że w zerówkach (tak jak i w przedszkolu) rzadko mamy do czynienia z pełną liczebnością grup z uwagi na wysoką zachorowalność dzieci.  

5)      Zauważamy również, że w poprzednich rocznikach w przedszkolu nr 5, a także w przedszkolu nr 16 w Żorach, integralność grup w momencie ich przejścia do zerówek, prawie zawsze była zachowana. Dlaczego akurat w tym momencie, zasada ta musi ulec zmianie?  

6)      Jednocześnie, deklarujemy że stawiamy psychologiczny komfort naszych dzieci (integralność grupy, zachowanie dotychczasowych przyjaźni etc) ponad komfortem technicznym (techniczne dostosowanie pomieszczeń, liczba pomocy dydaktycznych etc), dlatego mało szczegółowe argumenty o niedostosowaniu nowych sal w zerówce, nie są dla nas równie istotne co emocje naszych dzieci.  

7)      Podkreślamy że zachowaniem integralności grupy i większej jej liczebności, przemawiają też argumenty dydaktyczno-behawioralne:  

a.        Według psychologów społecznych w zbyt małej grupie nie mogą się rozwinąć ważne mechanizmy charakterystyczne dla pojęcia „grupa”. Może to oznaczać na przykład, że ktoś będzie miał problem ze znalezieniem sobie przyjaciela lub odkryciem swojej niepowtarzalnej roli, jaką wnosi do grupy. Dla rozwoju społecznego człowieka takie zachowanie mechanizmów typowych dla grupy i – paradoksalnie – dla odnalezienia w tym wszystkim swojej indywidualności – jest bardzo potrzebne.  

b.       Trzeba też pamiętać, że korzyści wychowawcze można osiągnąć tylko przy zachowaniu zdrowych proporcji między życiem przedszkolnym („większa grupa”), a życiem domowym i indywidualnym („mniejsza grupa”). Najważniejszą mikrospołecznością w życiu dziecka jest rodzina, przedszkole czy zerówka powinna mieć wszelkie cechy większej społeczności.  

8)      Podkreślamy różnice między stopniowym, ewolucyjnym rozwijaniem cech adaptacyjnych naszych dzieci, a uleganiem nagłej presji zmian. Między naturalnym regulowaniem przyjaźni, a przymusem zawierania przelotnych znajomości. Zmiana lokalizacji, zmiana formy nauczania, zmiana wychowawcy przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowej grupy stwarza ryzyko przestymulowania dzieci, a w efekcie ich alienacji jako reakcji obronnej, zamiast rozwijania cech odwagi i ciekawości względem nowego otoczenia i warunków.  

9)      W tym miejscu należy zauważyć że akceptujemy fakt, iż przejście od zerówki do szkoły, wiążę się ze zmianą jednostki administracyjnej, a ta z możliwym przydzieleniem członków grupy „Sówki” do odrębnych klas. Odbieramy to jednak jako naturalną i logiczną zmianę,  inaczej niż na obecnym etapie ich edukacji.  

10)   Prosimy również o wzięcie pod uwagę dotychczasowych zawirowań wokół grupy „SÓWKI”, które wiązały się 3-krotną zmianą wychowawców. W systemie edukacji w Polsce jest tak mało spójności, że nie chcemy ryzykować by kolejne pokolenie kojarzyło go z chaosem administracyjnym, zwłaszcza już na tak wczesnym etapie.    

Prosimy dyrekcję przedszkola nr 5 w Żorach o ponowne przemyślenie decyzji o likwidacji grupy „Sówki” oraz o ustosunkowanie się do powyższych argumentów w ustawowym terminie (Art. 10. Pkt 1 Ustawy o Petycjach).


Szymon Wądołowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Szymon Wądołowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...