Prokurator EWA WRZOSEK na Prokuratora Krajowego – obywatelska lista poparcia

My, niżej podpisani, wyrażamy nasze pełne poparcie dla kandydatury Pani Ewy Wrzosek na stanowisko Prokuratora Krajowego. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz naruszeniami zasad demokratycznych, które miały miejsce pod rządami partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry – w pełni odpowiedzialnego, wraz z awansowanymi przez siebie nominatami z partyjnego klucza, za zdemolowanie porządku prawnego w Polsce i zaufania do prokuratury. 

Pani Ewa Wrzosek jest doświadczonym i niezależnym prawnikiem, który przez lata swojej pracy zawodowej wykazywała się bezstronnością, rzetelnością i niezłomnym dążeniem do sprawiedliwości. Jej kompetencje, doświadczenie oraz zaangażowanie w obronę praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości czynią ją idealnym kandydatem na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Obserwowaliśmy przez minione 8 lat narastające represje wobec niezależnych prokuratorów oraz działaczy na rzecz demokracji i praworządności w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że wybór nowego Prokuratora Krajowego może mieć istotny wpływ na kształtowanie polityki państwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też uważamy, że Pani Ewa Wrzosek, jako osoba niezależna od wpływów politycznych i wolna od partyjnych nacisków, z pewnością silnie przyczyni się do przywrócenia zaufania społecznego do polskiego sądownictwa oraz ochrony zasad demokratycznych.

Apelujemy do władz państwowych, aby wzięły pod uwagę nasze zdanie oraz głosy wielu innych obywateli, którzy pragną uczciwego i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Wzywamy do powołania Pani Ewy Wrzosek na stanowisko Prokuratora Krajowego, jako kroku w kierunku przywrócenia praworządności i demokracji w Polsce.

Adam Bysiek i obywatele wierzący w społeczeństwo obywatelskie w Polsce

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Bysiek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...