Protest Pracowników, Zw. Zawodowych i Pacjentów ZZOZ w Cieszynie


Cieszyn, 13 grudnia 2011 roku

Szanowny Pan
Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Przez

Zygmunt Klosa
Dyrektor
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

Protest Pracowników, Związków Zawodowych oraz Pacjentów ZZOZ w Cieszynie przeciwko zaniżeniu kontraktów

Jako pracownicy i pacjenci Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie protestujemy przeciwko nieadekwatnej do wykonywanych świadczeń dystrybucji środków finansowych 
w powiecie cieszyńskim.

Proponowane przez Śląski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty dla poszczególnych oddziałów nie wystarczą na zabezpieczenie ciągłości pracy oddziałów 
i zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom tego regionu. Szpital Śląski zabezpiecza opiekę medyczną dla 180 tys. mieszkańców oraz dla około 2 mln turystów, rocznie odwiedzających ten region. Rocznie Izba Przyjęć zaopatruje około 40 tys. pacjentów, natomiast liczba hospitalizacji wynosi około 23 tys.

Szpital Śląski w Cieszynie jest jednostką nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i posiada szeroką bazę diagnostyczną. W ostatnich trzech latach zainwestowano w szpital około 
40 mln zł pozyskanych w dużym stopniu z funduszy unijnych.

W konkursie ogłoszonym przez Śląski Wojewódzki Odział Narodowego Funduszu Zdrowia oferty złożone przez ZZOZ w Cieszynie uzyskały najwyższą z możliwych ocen. Tymczasem nie znalazło to odzwierciedlenia w wysokości środków zaproponowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

Oddział Chirurgiczny dla dzieci – (pierwsze miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na powiat cieszyński, bielski, żywiecki i miasto Bielsko-Biała:
4 325 350zł

Konkurenci: Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie: 1 045 460zł z puli przeznaczonej na region.
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania): 3 027 752zł

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej   - (pierwsze miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na powiat cieszyński:        8 761 012zł
Konkurenci: Śląski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie:
Leczenie szpitalne: 4 189 742zł
Endoprotezy: 400 044zł
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania):
Leczenie szpitalne: 4 794 000zł
Endoprotezy: 1 338 699zł


Oddział Okulistyczny:    -  (drugie miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na powiat cieszyński, bielski, żywiecki i miasto Bielsko-Biała:
4 980 258zł
Konkurenci:    
Szpital Wojewódzki w Bielsku -Białej
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie:
Leczenie szpitalne- okulistyka hospitalizacja: 180 540zł (czyli rocznie mniej o 52581 zł w stosunku  do dotychczasowego kontraktu)
Okulistyka – hospitalizacja B12, B13, B14, B15 (soczewki):  966 399  (czyli rocznie mniej 
o  197 319zł w stosunku do dotychczasowego kontraktu)
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania):
Leczenie szpitalne- okulistyka hospitalizacja: 367 200zł
Okulistyka – hospitalizacja B12, B13, B14, B15 (soczewki):  2 122 875zł


Oddział Geriatryczny:    -  (pierwsze miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na cały region:        11 780 704zł
Konkuruje 10 jednostek (łącznie ze szpitalem w Cieszynie)
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie: 1 022 244zł (czyli miesięcznie mniej 
o 38 291zł w stosunku do dotychczasowego kontraktu)
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania):
3 499 416zł


Oddział Urologiczny     -  (pierwsze miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na powiat cieszyński, bielski, żywiecki i miasto Bielsko-Biała:
5 940 688zł
Konkurenci:
Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie:  1 715 997zł (czyli miesięcznie mniej o 13 748zł 
w stosunku do dotychczasowego kontraktu)
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania):
2 970 342zł


Oddział Nefrologiczny     -  (drugie miejsce w rankingu)
Środki przeznaczone na powiat cieszyński, bielski, żywiecki i miasto Bielsko-Biała:
2 958 436zł
Konkurenci: 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej,
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie 956 800zł (czyli miesięcznie mniej o 27 214zł 
w stosunku do dotychczasowego kontraktu)
Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie (na podstawie  rzeczywistego zapotrzebowania):
1 479 244.zł

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
II poziom referencyjny
Zaproponowana kwota dla ZZOZ w Cieszynie: 624,00 zł

Kwota, o którą wystąpił ZZOZ w Cieszynie  6 406 400zł

W bieżącym roku Szpital w Cieszynie otrzymał certyfikat jakości przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia, świadczy to o wysokim standardzie usług oferowanych pacjentom. Tymczasem postawa Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje bez znaczenia dla płatnika, jako że szpitale nieposiadające akredytacji często otrzymują znacznie większe kontrakty.

Jako pracownicy Szpitala i mieszkańcy powiatu cieszyńskiego jesteśmy zaniepokojeni faktem, że polityka Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzić będzie do dalszego zadłużania się szpitala a przez to także do jego degradacji. Obawiamy się, że skutkować to będzie zamknięciem oddziałów mniej dochodowych, a tak potrzebnych pacjentom (np. geriatria, czy oddział urazowo - ortopedyczny).

Pamiętając, że Szpital Śląski w Cieszynie jest jedynym szpitalem na terenie powiatu cieszyńskiego, uważamy za niedopuszczalne, aby nie otrzymywał on adekwatnego do potrzeb finansowania za usługi świadczone na rzecz leczonych pacjentów.


Pracownicy Szpitala    Skontaktuj się z autorem petycji