Protest przeciwko zakłamywaniu faktów historycznych przez szefową MEN i nowego szefa IPN

 

Warszawa, 22 lipca 2016 roku

Sz. P.

Andrzej Duda

Prezydent RP

 

Szanowny Panie Prezydencie,

wyrażamy stanowczy protest w związku z ostatnimi wypowiedziami minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o sprawcach pogromu kieleckiego oraz kandydata na prezesa – obecnie już prezesa –  Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka o bezpośrednich wykonawcach mordu na Żydach w Jedwabnem. Wypowiedzi te zaciemniają i fałszują prawdę lub wręcz negują podstawowe, ustalone ponad wszelką wątpliwość (m.in. w publikacjach IPN) fakty historyczne. Niemal równoczesne pojawienie się takich opinii w ustach dwojga przedstawicieli ważnych instytucji państwowych, zajmujących się edukacją i badaniami historycznymi, nasuwa podejrzenie, że mamy  do czynienia ze świadomą próbą ideologicznie i politycznie zinstrumentalizowanego podejścia do najnowszych dziejów. Grozi to nie tylko zafałszowaniem prawdy historycznej, ale także ograniczeniem wolności badań naukowych, a nawet swobód obywatelskich. Często bowiem bywa tak, że schlebiając narodowej megalomanii i wystawiając fałszywe certyfikaty niewinności, władza przyznaje sobie równocześnie prawo do decydowania, co dla narodu jest dobre, a co złe, i ogranicza demokrację. Nasuwające się skojarzenia — choć dotyczące wydarzeń o nieporównywalnej skali i drastyczności – ze stosunkiem władców współczesnej Turcji do tych, którzy próbują głosić prawdę o ludobójstwie Ormian, nie wydają się całkowicie bezzasadne. Warto też zwrócić uwagę, że takie, uciekające się do uników i półprawd, stanowisko, jakie zaprezentowali oficjalni reprezentanci instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać wykorzystane w celu podważenia prawomocności polskich żądań dotyczących uznania przez inne państwa czy społeczności zbrodni popełnionych przez ich przedstawicieli na naszych rodakach. Szanowny Panie Prezydencie, mając w pamięci Pańskie niedawne ważne wystąpienie z okazji 70. rocznicy pogromu kieleckiego, w którym padły zdania: „nie ma żadnego usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, apelujemy o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tych sprawach.

 


Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita    Skontaktuj się z autorem petycji