Przeciw planom budowy parkingu podziemnego pod placem Biskupim

Na ręce Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Nasz niewielki park na placu Biskupim jest miejscem gdzie przychodzą wszyscy; i starsi i młodsi i najmłodsi. Jest pięknym elementem krajobrazu tego fragmentu miasta. Jest źródłem tlenu, zmniejsza zapylenie i hałas, tworzy cenny mikroklimat. Rośnie tu 15 gatunków drzew. Budowa parkingu podziemnego w tym miejscu byłaby współczesnym barbarzyństwem, niszczącym to co dla miasta i jego mieszkańców jest cenne. Szczególnie w sytuacji, gdy pobliski parking Na Groblach jest niemal pusty i zawsze dysponuje 450-500 wolnymi miejscami. Z całą mocą protestujemy przeciw planom budowy parkingu podziemnego pod placem Biskupim.

Kraków, 28 września 2014


Stowarzyszenie Miłośników Placu Biskupiego    Skontaktuj się z autorem petycji