Przywrócenie subwencji oświatowej dla uczniów w edukacji domowej

Składamy skargę dotyczącą dyskryminacji dzieci realizujących obowiązek szkolny poza szkołą.

Obniżenie subwencji dla dzieci uczących się w domu jest dyskryminacją wobec tych dzieci i ich rodzin.

Edukacja domowa jest legalna i zgodna z polskim prawem. Rodzice mają prawo do wyboru sposobu edukacji swojego dziecka.

Prawo do nauki jest zagwarantowane w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, co oznacza, że subwencja oświatowa powinna być taka sama dla wszystkich uczniów w Polsce. Rodzice dzieci uczących się w edukacji domowej płacą takie same podatki jak inni podatnicy (podatki są źródłem finansowania między innymi edukacji) i ich dzieci powinny mieć taki sam dostęp do finansowania edukacji jak dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole.

Edukacja domowa jest równoprawną formą kształcenia i powinna być traktowana na równi z nauką w szkole.

Rodzice dzieci uczących się w domu ponoszą koszty związane z zakupem materiałów dydaktycznych i organizacją zajęć edukacyjnych. Placówki, w których uczniowie realizują obowiązek szkolny zapewniają dostęp do warsztatów, zajęć dodatkowych, konsultacji z nauczycielami, wyjazdów integracyjnych, materiałów dydaktycznych (poza podręcznikami), udostępniają przestrzenie do spotkań dla młodzieży i dostęp do nowoczesnych platform edukacyjnych.  Obniżenie subwencji skutkuje brakiem możliwości nieodpłatnego korzystania z tych aktywności.

Obniżenie subwencji oświatowej dla dzieci w edukacji domowej jest formą dyskryminacji, a ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku Konwencja o prawach dziecka zapewnia ochronę najmłodszych  przed jakąkolwiek formą dyskryminacji. Państwo ma obowiązek uwzględniania w swojej polityce społecznej i gospodarczej działań zapewniających równy dostęp do szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci.

Państwo powinno dbać o przestrzeganie prawa i chronić swoich obywateli, a nie podejmować działania prowadzące do dyskryminacji i łamania praw zwłaszcza tych najmłodszych. Jako rodzice dzieci uczących się w edukacji domowej żądamy, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania mające na celu powrót do pierwotnej kwoty subwencji oświatowej dla dzieci w edukacji domowej i wypłatę wyrównania za miesiące, w których dofinansowanie było obniżone.

Żądamy podjęcia natychmiastowych działań w celu naprawy obecnej sytuacji.

 Rodzice dzieci uczących się w edukacji domowej 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Twardowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...