Ułatwienie dla pasażerów autobusów miejskich - dodatkowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Puławskiej z Pileckiego i Poleczki

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy  

Zwracamy się do Pani Prezydent o wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z drogą rowerową po stronie północnej skrzyżowania ul. Puławskiej z ulicami Pileckiego i Poleczki. 

Obecnie skrzyżowanie to ma przejścia dla pieszych (wraz z drogą dla rowerów) na trzech wlotach (od wschodu, południa i zachodu) oraz dodatkowo na trzech tzw. „prawoskrętach”. Niestety, po stronie północnej (od strony centrum Warszawy) brak jest przejścia dla pieszych, co wydłuża czas przejścia pieszych w tej relacji z ok. 2-3 minut (w zależności od czasu potencjalnego oczekiwania na zielone światło) do nawet 5-6 minut. W przypadku osób starszych znaczenie ma również odległość: obecne 380 metów do możłiwych 240 metrów. 

Problem braku tej relacji w przejściach dla pieszych na tym skrzyżowaniu kiedyś miał marginalne znaczenie. Jednak wybudowanie bloków mieszkalnych przy ul. Galopu (przy południowym murze Toru Wyścigów Konnych Służewiec), oddanie do użytku wielu przestrzeni biurowych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Poleczki, a także otwarcie wiaduktu nad torami kolei radomskiej i związane z tym uruchomienie dwóch linii autobusowych 148 i 331), spowodowało wielokrotne zwiększenie ruchu pieszych w tym kierunku. Codziennie trasę przez 5 sygnalizacji świetlnych w obrębie jednego skrzyżowania (3 główne i 2 na „prawoskrętach”) pokonują setki osób. W szczególności uciążliwe jest to dla dwóch grup pieszych:

  • pasażerów 6 linii autobusowych (192, 504, 709, 715, 727, 739) wysiadających na przystanku POLECZKI 02 (w kierunku centrum Warszawy) i przesiadających się do autobusów 148 i 331 na przystanku POLECZKI 04 (w kierunku lotniska).
  • mieszkańców osiedla Jary zmierzających na przystanek POLECZKI 04 (w kierunku lotniska).

Utworzenie czwartego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Puławska-Poleczki-Pileckiego wpłynie pozytywnie na usprawnienie tego miejsca jako ważnego punktu przesiadkowego dla osób korzystających z komunikacji autobusowej. Stworzy też istotny bodziec (krótszy czas przesiadek) dla osób, które potencjalnie mogą przesiąść się do komunikacji autobusowej - jest to zgodne z zasadami kształtowania nowoczesnej infrastruktury przesiadkowej w miastach. Jednocześnie dodatkowe przejście nie wpłynie negatywnie na ruch samochodowy, gdyż ten jest już wstrzymywany ze względu na przejścia znajdujące się na trzech pozostałych wlotach na skrzyżowanie.  

pulawska-poleczki-pileckiego.png

 


Bartosz Dominiak / Otwarty Ursynów    Skontaktuj się z autorem petycji