Ratuj drzewa! Sprzeciwiamy się wycince przy ul. Agrestowej i wzdłuż linii kolejowej 285.

Stanowczo sprzeciwiamy się niepotrzebnej i szkodliwej wycince drzew wzdłuż rewitalizowanej linii kolejowej nr 285 w rejonie ul. Kalinowej, ul. Agrestowej oraz al. Karkonoskiej we Wrocławiu.

Na pewno wszyscy kojarzą zjawiskowy zielony tunel utworzony przez korony drzew nad torami przecinającymi ulicę Agrestową oraz dorodne drzewa wzdłuż al. Karkonoskiej, tworzące zieloną ścianę w rejonie Toru Wyścigów Konnych. . PKP zamierza wyciąć te drzewa, w tym ponadstuletnie dęby, oraz wszystkie inne drzewa rosnące wzdłuż torów! W sumie ma zniknąć ponad pół tysiąca drzew na przeznaczonym do rewitalizacji odcinku Wrocław – Sobótka. Mają zostać wycięte, choć nie stanowią zagrożenia, a przepisy (art. 57a. Ustawy o transporcie kolejowym) mówią, że nie jest to konieczne.
Nie możemy do tego dopuścić! Podobny tunel na Ukrainie jest międzynarodową atrakcją, stanowiącą również cel wycieczek Polaków – a my dopuszczamy możliwość jego zniszczenia nawet bez badań dendrologicznych, pozwalających na faktyczną ocenę stanu drzew. To powinna być wizytówka Wrocławia - miasta dbającego o zrównoważony rozwój, o jakość życia swoich mieszkańców.
Podobna wycinka, wzdłuż torów, miała zostać przeprowadzona w Bielsku-Białej, jednak po apelach i petycjach społecznych drzewa zachowano, mimo że dotyczyła drzew rosnących blisko toru biegnącego w przekopie. Miejsce to było teoretycznie dużo niebezpieczniejsze niż nasz odcinek, na którym pociągi i tak nie rozwijają dużych prędkości ze względu na bliskość budynków mieszkalnych i ochronę przed hałasem.
W przypadku wycinki PKP, działając zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, a nie Ustawą o ochronie środowiska, nie jest obligowane do ustawienia ekranów dźwiękochłonnych ani do nasadzeń zastępczych. Ale nawet gdyby istniał taki przepis, to żeby zrównoważyć straty spowodowane wycięciem około 500 drzew należałoby posadzić dziesiątki tysięcy sadzonek, co jest oczywiście niemożliwe.
Drzewa są jedynym skutecznym elementem krajobrazu podnoszącym jakość powietrza, chroniącym zdrowie ludzi i krajobraz miasta. W dobie tak poważnego kryzysu klimatycznego drzewa to najlepsze, co możemy zostawić przyszłym pokoleniom. Nie wolno nam ich lekkomyślnie wycinać. Zwłaszcza, że przez ostatnie kilkanaście lat wycięto ich już na terenie Wrocławia kilkanaście tysięcy.
Apelujemy zatem do Prezydenta Wrocławia o natychmiastowe podjęcie działań prawnych zgodnie z art. 57a. Ustawy, umożliwiającym zastosowanie odstępstwa od wycinki w obszarze mniejszym niż 6 m od skrajnej szyny. Wzywamy do niezwłocznego podjęcia rozmów Urzędu Miasta Wrocław z organem nadzorczym, czyli Urzędem Transportu Kolejowego.


Nie dopuśćmy do bezsensownej rzezi drzew! Uratujmy nasz Zielony Tunel!ZielonyTunel.jpg


Barbara Kurek, Zielone Partynice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Kurek, Zielone Partynice do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook