Ratujmy cenny starodrzew w Lasach Murckowskich !

Ratujmy cenny starodrzew w Lasach Murckowskich !

 

Do: Nadleśnictwa Katowice

Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz

 

Żądamy wstrzymania zaplanowanych przez Nadleśnictwo Katowice na 2021 rok wycinek 150-180 letnich buków w Lasach Murckowskich!

Planowane wycinki, w oddziałach 328 i 329, mają docelowo objąć obszar ok. 10ha, w tym co najmniej kilkadziesiąt olbrzymich starych buków, z których kilka ma wymiary pomnikowe. W tym roku planowana jest wycinka na obszarze o powierzchni 2 ha. Dodatkowo część terenu zostanie przeorana pługiem oraz wygrodzona siatką co znacznie wpłynie na wygląd tego miejsca. Równocześnie zostanie zniszczone potencjalne miejsce gniazdowania puszczyka uralskiego. Gatunek stwierdzony jako lęgowy w Nadleśnictwie Katowice (lasach Murckowskich) – po ponad 100 latach – ponownie w roku 2019 i nadal jest lęgowy w tym terenie. To działanie szkodliwe dla przyrody i naszej społeczności. Żądamy ochrony naszego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego!

 IMG_20200328_1400581.jpg

 IMG_20201119_100519_—_kopia2.jpg

Na granicy miasta Katowice i Mysłowice znajduje się unikatowy i niepowtarzalny drzewostan wchodzący w skład Lasów Murckowskich. Rosnące tam stare buki tworzą miejsce o szczególnych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Ponadto, drzewostan położony jest wzdłuż szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych wykorzystywanych przez mieszkańców Mysłowic i Katowic, dostarczając im wrażeń estetycznych i krajobrazowych, charakterystycznych dla starych lasów. W Lasach Murckowskich jest to jedyne miejsce poza „Rezerwatem Murckowskim” gdzie pozostały jeszcze drzewa mające ponad 150 lat. Imponujące buki, znajdujące się w oddziałach 328 i 329, tworzą niepowtarzalne miejsce, które wyglądem i charakterem przypomina znajdująca się na kiedyś na tych terenach Puszczę Pszczyńską. W obu oddziałach przeprowadziliśmy pomiary drzew i zidentyfikowaliśmy 30 drzew biocenotycznych o wymiarach pomnikowych (powyżej 300cm obwodu dla buka).

IMG_20210130_113625_1.jpg

W 2019 roku, prawie po 100 latach nieobecności, w Lasach Murckowskich zaobserwowano gniazdującego puszczyka uralskiego. Jest to gatunek, od dawna nie występujący na Śląsku oraz objęty ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 2183) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urzędowy UE L 20 z dnia 26 stycznia 2010 r.). Jako miejsca jego gniazdowania, wskazywane są właśnie stare buki. Wycinka ponad kilkudziesięciu drzew, idealnie nadających się do gniazdowania, może znacząco wpłynąć na dalszą obecność tego gatunku w Lasach Murckowskich!

IMG_20201119_1009431.jpg

W związku z bardzo mały udziałem lasów referencyjnych, lasów HCVF oraz rezerwatów przyrody w stosunku do całości lasów wchodzących w skład lasów Nadleśnictwa Katowice, niezbędne jest obejmowanie ochroną oraz wyłączaniem z wycinek tak cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie obszarów leśnych. Będziemy wnioskować o objęcie tych drzewostanów jedną z form ochrony przyrody, przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody.

Zapraszamy każdą organizację, a także osoby prywatne do wsparcia naszej inicjatywy ochrony starodrzewu Lasów Murckowskich. Prosimy o podpis pod naszą petycją. Osoby chcące włączyć się w nasze działania, zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt „Duchy Lasu”.  

Petycję składamy w nadziei na wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na zachowanie unikalnego charakteru tego miejsca.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u https://www.facebook.com/StowarzyszenieDuchyLasu

Można również wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie darowizny na konto:

48 1140 2004 0000 3002 8078 2683


Michał Adamczyk w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt "Duchy Lasu"    Skontaktuj się z autorem petycji