Remont generalny drogi 1453D Ludgierzowice - Złotów

My, niżej podpisani, codzienni użytkownicy drogi 1453D, na odcinku Ludgierzowice - Złotów, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z jej złym stanem technicznym. Droga jest dziurawa na całej swojej długości i szerokości. Dodatkowo pojawiają się niebezpieczne falowania drogi, mogące skutkować utratą kontroli nad pojazdem, pomimo zastosowania się do znaków ograniczających prędkość. Ilość dziur jest tak duża, że nie da się ominąć ich wszytkich nie wjeżdżając na przeciwny pas ruchu. Stwarza to zagorżenie dla wszystkich użytkowników drogi. Jazda po zmroku i w warunkach niedostatecznej widoczności (deszcz, mgła) stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz trwałości użytkowanych pojazdów.

W odpowiedzi na niniejszą petycję oczekujemy zaplanowania w najbliższej przyszłości (6-12 miesięcy) gruntownego remontu wspomnianej drogi w celu umożliwienia bezpiecznego jej użytkowania.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wiktor do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...