Rowerem z Błonia przez Leszno do Kampinoskiego Parku Narodowego – zabraknie 1,8 km - zmieńmy to!

                                                    Pan Dyrektor Tomasz Lewandowski

                                                    Mazowiecki Zarząd

                                                    Dróg Wojewódzkich W Warszawie

                                                    ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  

 

Petycja

o uzupełnienie przedsięwzięcia „Przebudowa DW nr 579 Kazuń – Błonie. Etap II (odc. od km 22+600 do km 27+290) – nr postępowania 020/21” o budowę ścieżki rowerowej na odcinku od  km 22+600 do Białut – około 1800 metrów.

 

Uzasadnienie

W ramach przebudowy DW nr 579 na odcinku od km 22+600 do km 27+290 (od okolic skrzyżowania z drogą powiatową nr 4109W do Błonia) przewidziano budowę ścieżki rowerowej lub pieszo - rowerowej na odcinku od km 24+400 do km 27+290) czyli na odcinku od Białut do Błonia.  Jednocześnie Gmina Leszno rozpoczyna realizację budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 22+600 przez miejscowość Leszno docelowo do granicy z gminą Czosnów. W efekcie powstałby bardzo dogodny rowerowy szlak komunikacyjny dla mieszkańców gmin Błonia i Leszno, ale również dla turystów chcących rowerem dojechać do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednak  brak ścieżki rowerowej na odcinku km 22+600 do km 24+400 bardzo utrudni rowerzystom przemieszczanie się, gdyż odcinek ten charakteryzuje się dużym natężeniem  ruchu,  w szczególności pojazdów ciężarowych. Dlatego apelujemy o doprojektowanie brakującego odcinka i jego realizację w trakcie zaplanowanej przebudowy DW 579. Powstała dzięki tej zmianie  ciągła ścieżka znacząco poprawi komunikację i bezpieczeństwo ma trasie Leszno – Błonie.  

BrakującyOdcinekDW579_1.png

Do wiadomości:

Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pan Jan Żychliński - Starosta Warszawski Zachodni

Pan Zenon Reszka – Burmistrz Błonia

Pan Grzegorz Banaszkiewicz – Wójt Gminy Leszno  

 


Komitet Wsparcia Rozwoju Gminy Leszno 05-084 Leszno (osoba do kontaktu: Jacek Werder)    Skontaktuj się z autorem petycji