Basen dla mieszkańców osiedli Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary oraz mieszkańców innych osiedli w północno - zachodniej części Wrocławia

W imieniu mieszkańców północnej – zachodniej części Wrocławia zwracam się z petycją do Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, o pozyskanie gruntów znajdujących się koło pętli autobusowej przy ulicy Kminkowej na osiedlu Lipa Piotrowska oznaczonych numerem działki 1/2 AR-2, obręb Lipa Piotrowska (pow. 24739 m2) Id. 026401_1.0054.AR_2.1/2,  będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pod inwestycję budowy basenu. Teren ten oznaczony symbolem U1 w §36. ust. 1,  zapisów w MPZP,  [w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kminkowej i ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu  „UCHWAŁA nr LXIX/1801/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023 r],  przeznaczony jest w punkcie 4) Uchwały pod kryte urządzenia sportowe.    

Uzasadnienie:

Po oddaniu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w 2012 roku północna część Wrocławia stała się z jedną z najdynamiczniej rozwijających się części stolicy Dolnego Śląska. Podczas ostatnich kilku lat przybyło tysiące nowych mieszkańców. Zważywszy, że w obecnym 2024 roku zostanie oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 60 na styku osiedli Widawa oraz Lipa Piotrowska do której ma uczęszczać 1000 uczniów i 200 przedszkolaków, basen oraz obiekty współtowarzyszące  pełniłyby znakomitą rolę pod naukę pływania dla dzieci w godzinach szkolnych a popołudniami mogliby z niego korzystać mieszkańcy: Widawy, Lipy Piotrowskiej, Świniar i innych osiedli. Na wyżej wspomnianych osiedlach mieszkańcami są głównie młode rodziny z małymi dziećmi oraz seniorzy dla których basen jest niezbędny. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o interwencję ws rozpoczęcia procesu inwestycji jakim jest pozyskanie gruntów pod wspomnianą inwestycję zgodną z zapisami MPZP.

Atutem wspomnianej lokalizacji jest, oprócz centralnego położenia terenu także, dogodny dojazd jak i zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Rozpoczęcie procesu inwestycji pod basen jest jedną z najważniejszych i oczekiwanych inwestycji wspominanych w rozmowach z mieszkańcami

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów i podjęcie stosownych kroków. 

Jednocześnie informujemy, że nie zamykamy się na inne propozycje lokalizacyjne w obrębie naszych osiedli.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Żak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...