Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza im. Arka Szarańca

Grupa_tło.jpg

Do wiadomości:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Zarząd Główny PTTK

Wyrażam poparcie dla inicjatywy utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej im. Arkadiusza Szarańca na terenie Warszawy lub okolic.    

UZASADNIENIE

Arkadiusz Szaraniec był ekologiem, pisarzem i teatrologiem. 

Prowadził warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej twórczości i poprzez działalność edukacyjną przybliżał piękno i różnorodność natury. Był osobą silnie zaangażowaną w ochronę dzikiej przyrody, także warszawskiej. 

Wydawnictwo Czarne, w którym wydał swoją pierwszą książkę Żubry lubią jeżyny, opisuje go tak: "Działał na rzecz ekoedukacji i dokumentowania dziejów i tradycji małych ojczyzn, łącząc wiedzę o przyrodzie, przeobrażeniach krajobrazu, środowiska naturalnego i ludzkich społeczności z historią i literaturą." Dał się poznać jako niestrudzony przyjaciel natury, który zachwytem do niej zarażał każdego napotkanego na swojej drodze.

W 2020 roku został nagrodzony główną nagrodą literacką miasta stołecznego Warszawy za książkę Warszawa dzika (wyd. Arkady, 2019), w której opisywał bogactwo i wartość przyrody znajdującej się wokół nas, na wyciągnięcie ręki. Pośmiertnie za tę publikację została mu też przyznana Planeta Izabelin, główna nagroda festiwalu literackiego Izabelińskie Spotkania z Książką. W miesięczniku Stolica publikował felietony w stałym cyklu Zwierzę w mieście.

Arkadiusz Szaraniec zmarł nagle w listopadzie 2020 roku.

Po Jego śmierci wielu z nas zastanawiało się, jak przechować o Nim pamięć i przekazać dalej Jego czułość do natury.  

Arkadiusz Szaraniec często powtarzał, że ludzie będą chcieli chronić coś, co dobrze znają. Dlatego też wnioskujemy o utworzenie ścieżki przyrodniczej z tablicami informacyjnymi opartymi na fragmentach Jego książek, która przybliżałaby mieszkańcom stolicy różnorodność i piękno warszawskiej przyrody.

W książce Warszawa dzika Arkadiusz Szaraniec wiele uwagi poświęcał bogatemu ekosystemowi Wisły, Kampinowskiego Parku Narodowego i Bielan. Stąd też proponowany przez nas przebieg ścieżki to tereny nadwiślańskie w obrębie Warszawy i okolic.

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie przebiegu ścieżki edukacyjnej im. Arkadiusza Szarańca. Jeżeli wytyczenie nowego szlaku na terenie Warszawy nie byłoby możliwe, prosimy o wskazanie istniejącego szlaku, któremu można by nadać nazwę.   


Zofia, Małgorzata, Przemysław i Stanisław Lasoccy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zofia, Małgorzata, Przemysław i Stanisław Lasoccy do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...