Apel o utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Komentarze

#209

Wspieram polskich kolegow, dorobek polskiej nauki kulturoznawczej odgrywa wazna role takze poza granicami Polski.

dr. Jan Jiřík, Academy of Performing Arts in Prague

Jan Jiřík (Praha, )

#223

Mamy w Polsce wybitnych naukowców - kulturoznawców, na których prace powołuje się cały świat nauki. Nie można tej tradycji ignorować i zaprzepaścić tego dorobku!

Jarosław Wasik (Opole, )

#226

Sama jestem absolwentką kulturoznawstwa i uważam ten obszar naukowy za niezwykle ważny.

Żaneta Krysiak (Warszawa, )

#236

aktualny student kulturoznawstwa, popierający petycję z przyczyn oczywistych. nauka ta jest potrzebna gdyż żadna inna nie zbada ducha dziejowego i żadna inna nie będzie pomostem pomiędzy takimi dziedzinami jak filozofia historia i chociażby media.

Miłosz Drewniak (Poznań, )

#238

Kulturoznawstwo to filar humanistyki.

Joanna Książek (Toruń, )

#243

Jestem kulturoznawcą!

Jakub Drzastwa (Warszawa, Polska, )

#255

Podpisuję, ponieważ uważam, że kulturoznawstwo jest dyscypliną naukową. Jestem studentem komunikacji społecznej i wiem, w jakim stopniu jest ona zależna od kultury. O tej wzajemnej zależności pisał już sam Karol Darwin. Już on wiedział o tym, że pewne ludzkie zachowania kształtowane są w wyniku różnych nawyków, a to one - moim zdaniem - są główną składową tworzącą tradycje, a w skali makro - kulturę. Ponadto, znajomość kultur oraz ich genezy jest istotna dla dalszego rozwoju gatunku ludzkiego. Z tego powodu powinniśmy, jako homo sapiens, zgłębiać tę wiedzę i poddawać ją racjonalnym, naukowym interpretacjom.
Zapomnieć o kulturze, to jak wyprzeć się korzeni. Nie możemy o niej zapomnieć. Nie możemy przestać jej badać, utrwalać i rozwijać.

Mikołaj Adamczewski (Baranowo, )

#274

Podpisuję niniejszą petycję jako abolwent kulturoznawstwa z tytułem magistra i przyszły doktor tejże dyscypliny. Lata wysiłku poświęcone prowadzeniu badań i dogłębnemu poznawaniu odmiennych kultur utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę przekazywać te wiedzę innym. Budowanie kompetencji międzykulturowych, poszerzanie horyzontów intelektualnych, zgłebianie tajemnic dotyczących obcych cywilizacji - wszystko to leży u podstaw humanistyki, która uwrażliwia, otwiera umysły, uczy lokalne jednostki myślenia w globalnej perspektywie. Kulturoznawstwo to wieloletnia tradycja - wysiłek wspólnych działań znakomitych światowych naukowców. Przekreślenie tej dyscypliny byłoby jednocześnie zignorowaniem intelektualnej spuścizny Thompsona, Williamsa, Halla, Hoggarta, McLuhana, Barthesa, Baumana, Baudrillrda, Bachtina, Frankfurtczyków, Kmity i Pietraszki. A to tylko ułamek, niewielki wycinek długiej listy nazwisk doskonałych myślicieli, bez których nie byłoby nauki w jej dzisiejszym kształcie.
Podpisuję tę petycję, by nie przekreślano istotnej i wykształconej na przestrzeni dziesiątek lat części nauk humanistycznych.

Magdalena Pinczer (Kraków, )

#291

Uważam, że kulturoznawstwo jest jedną z najważniejszych dziedzin w naukach humanistycznych.

Katarzyna Majewska (OPOLE, )

#333

Jestem absolwentką kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Dziedzina badań nad kulturą jest niezbędnym elementem nauk społecznych.

Eliza Wiła (Londyn, )

#342

bez kultury to nie ma sensu

Michalina Jadczak (Warszawa, )

#348

Ponieważ kulturoznawstwo jest dyscypliną naukową.

Agnieszka Kosiorowska (Warszawa, )

#349

Podpisuję, ponieważ kulturoznawstwo jest dyscypliną naukową taką, jak wszystkie inne nauki humanistyczne posiadające ten status.

Patryk Dobrzyniecki (Toruń, )

#368

Kultura jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Jest zjawiskiem niezwykle zmiennym i dlatego niezbędne jest jej ciągłe badanie, abyśmy rozumieli nie tylko nasze dziedzictwo dawnej kultury, ale również to, jak wygląda współczesna nam kultura i jak będzie dalej ewoluować. Dziedzina nauki, jaką jest kulturoznawstwo, jest niezbędna na polskich uczelniach także biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek polskich naukowców i skreślenie kulturoznawstwa z listy dziedzin naukowych, przekreśliłoby także ich dokonania.

Karolina Salska-Dyduch (Łódź, )

#379

apeluje o utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Agata Awruk (Ogrodniczki, )

#394

Ponieważ ukończyłam kulturoznawstwo i z pełną świadomością, wybierając kierunek studiów nigdy nie zadecydowałabym inaczej

Katarzyna Mikołajewska (Wrocław, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...