Protest przeciw niszczeniu humanistyki, nauk społecznych i uniwersytetów

Komentarze

#207

dr, Uniwersytet Gdański

Ewelina Topolska (Wroclaw, 2018-12-27)

#221

Niepokoją mnie zapisy dotyczące:
- wyboru dyscyplin naukowych;
- projekty rozporządzeń dotyczące punktowanych czasopism i wydawnictw oraz zasad ewaluacji jakości działalności naukowej.
Obawiam się bardzo o losy mniejszych uczelni i funkcjonujących w nich kierunków humanistycznych.

Monika Madej-Cetnarowska (Nowy Sącz, 2018-12-27)

#225

Uniwersytet Rzeszowski

Marta Połtowicz-Bobak (Kraków, 2018-12-27)

#226

Humanistyka jest bliska mojemu sercu.

Weronika Harnik (Nowy Sącz, 2018-12-27)

#229

Wydział Zarządzania Kultura Wizualną ASP Warszawa

dr Kuba Szreder (Warszawa, 2018-12-27)

#238

Instytut Badań Literackich PAN

dr Agnieszka Mrozik (Warszawa, 2018-12-27)

#249

Jestem przeciwna zmniejszeniu nakładów na nauki społeczne i historyczne. Może uniemożliwiać to prowadzenie badań, jak również prowadzić do braku zatrudniania młodych naukowców.

Magdalena Wójcik (Łódź, 2018-12-27)

#257

ponieważ ,,Wbrew uspokajającym zapewnieniom Ministerstwa projektowana zmiana współczynników kosztochłonności dyscyplin naukowych spowoduje stopniowe, lecz znaczne zmniejszenie nakładów finansowych na badania i kształcenie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych"

Beata Karalus (Łódź, 2018-12-27)

#259

Ponieważ jestem zaniepokojony przyszłością nauk humanistycznych i społecznych w Polsce

Marian Przybysz (Łódź, 2018-12-27)

#265

Jestem przeciwna niszczeniu kultury

Małgorzata Szmałz (RADOM, 2018-12-27)

#267

Humanistyka ratuje świat.

Jakub Stawicki (Łódź , 2018-12-27)

#269

bo reformować uniwersytety trzeba mądrze. i z myślą o przyszłych pokoleniach.

Anna Stanisławska-Mischke (Kraków, 2018-12-27)

#308

.

Monika Zygmunt (Warszawa, 2018-12-27)

#309

Jeśli inteligencja, humaniści zostaną zniszczeni. to kto będzie edukować nsstepne pokolenia? Kto przekaże wiedzę, kto nauczy myślenia. Kto wyjaśni, co to jest wolność, demokracja, społeczeństwo obywatelskie?

Urszula Kamińska (Górno, 2018-12-27)

#315

ZGADZAM SIE Z POSTULATAMI

Kamila Dębska (Wrocław, 2018-12-27)

#330

Dość manipulowania przy szkolnictwie wyższym, dość ograniczeń i ręcznego sterowania!

Tadeusz Węgrzyński (Nowy Sacz, 2018-12-28)

#334

prof.UAM, dr hab. Krzysztof Przybyszewski, Instytut Filozofii UAM

Krzysztof Przybyszewski (Poznań, 2018-12-28)

#343

Rozumiem zagrożenia wynikające z przyjmowanych ustaw. Niszczą one dotychczasowy dorobek naukowy oraz szkodzą dalszemu rozwojowi nauk humanistycznych.

Andrzej Jędrzejczak (Poznań, 2018-12-28)

#351

Bardzo niepokoi mnie m.in. perspektywa zmniejszenia nakładów finansowych na badania i kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem filologii.

Justyna Łukaszewicz (Wrocław, 2018-12-28)

#352

Obecny podział na dyscypliny naukowe niszczy interdyscyplinarność oraz powoduje nieopłacalność badaczy pracujących na styku dyscyplin dla jednostek. Tymczasem światowa nauka stawia na interdyscyplinarność.

dr hab. Katarzyna Mikulska, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 2018-12-28)

#364

Dr hab. Jolanta Maćkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie)

Jolanta Maćkowicz (Kraków, 2018-12-28)

#369

Podpisuję ponieważ uważam, że nowe kryteria wg których będą oceniane publikacje naukowe intensyfikują proces tzw."punktozy" i dyskryminują teksty naukowe pisane w języku rodzimym, nie uwzględniają realiów i tradycji publikowania rozdziałów w monografiach oraz monografii, w zamian gloryfikują czasopisma anglo- i amerykańskojęzyczne. Polskie nauki humanistyczne i społeczne mamy teraz uprawiać w języku obcym [sic!]

Izabela Kamińska-Jatczak (Łódź , 2018-12-28)

#395

Podpisuję, ponieważ zgadzam się z treścią petycji

Adrian Diemidiuk (Wrocław, 2018-12-28)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...