Wniosek o pośmiertne nadanie Profesorowi Eugeniuszowi Romerowi Orderu Orła Białego

Komentarze

#18

Bardzo dobry pomysł, ponieważ prof. Romer to nie tylko pełen pasji geograf i kartograf, ale człowiek z nadzwyczaj bogatym życiorysem, w którym nauka splotła się z Miłością.

Grzegorz Kowalewski (Wola Łaszczowa, 2019-04-12)

#21

Prof. Eugeniusz Romer ogromnie zasłużył sie dla starań o odzyskanie niepodległości Polski po I Wojnie Światowej przez opracowanie i wydanie „Geograficzno-statystycznego atlasu Polski” oraz aktywny udział w paryskiej konferencji pokojowej, jako ekspert. Był twórcą polskiej kartografii i znaczenia polskiej geografii przez wiele inicjatyw oraz osiagnięć w kraju i na arenie światowej.

Jacek Jania (Sosnowiec, 2019-04-12)

#28

Podpisuję, ponieważ popieram inicjatywę!

Marek Skoczeń (Sosnowiec, 2019-04-12)

#29

Bardzo popieram działania PTG zmierzające do pośmiertnego nadania Orderu Orla Białego Profesorowi Eugeniuszowi Romerowi.

Daniela Szymańska (Toruń, 2019-04-12)

#35

To doskonała inicjatywa - popieram

Dorota Rucińska (Warszawa, 2019-04-12)

#38

Podpisuję ponieważ zgadzam się tą inicjatywą.

Jarosław Balon (Kraków, 2019-04-12)

#44

Podpisuję petycję, bo jest to moją powinnością, a zaniedbaniem dni przeszłych. Eugeniusz Romer był znakomitym geografem, uczestnikiem konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, odpowiedzialnym obywatelem, wreszcie tym, dla kogo mądrze zorganizowana praca (w tym godna szacunku maksyma: nulla dies sine linea) i pasja poznawania rzeczywistości stanowiły azymut działania.

Mikołaj Madurowicz (Warszawa, 2019-04-12)

#59

PODPISUJĘ PPNORWAŻ TEN SŁAWNY NAUKOWIEC BYŁ CZŁONKIEM NASZEJ RODZIMY. MOJA MATKA : KRYSTYNA Z ROMERÓW ROMANOWA ŻUK SKARSZEWSKA (1919 - 2007).

Helena. ŻUK SKARSZEWSKA (30-047. KRAKOW, 2019-04-12)

#62

Śp Pan Profesor Eugeniusz Romer swoim zachowaniem patriotycznym zasłużył się Polsce
Elzbieta Kotkiewicz

Elzbieta Kotkiewicz (Łódż, 2019-04-12)

#63

Zawsze lubiłam geografię i uczyłam sie o profesorze Romerze, kórego uważam za cennego naukowca

Barbara de Thun (Gdynia, 2019-04-12)

#103

Wacław Cabaj

Wacław Cabaj (Kraków, 2019-04-13)

#108

Uhonorowanie profesora Romera to zaszczyt nie tyle dla Niego, a przede wszystkim dla PTG oraz zaakcentowanie Jego zasług dla Ojczyzny.

Wojciech Stankowski (Poznań, 2019-04-13)

#117

UWAŻAM,ŻE PROF. ZASŁUŻYŁ NA TAKIE WYRÓŻNIENIE

Janina Dutkiewicz (SANOK, 2019-04-13)

#125

Podpisuję, gdyż jestem głęboko przekonany o słuszności tej inicjatywy i zasługach Profesora Eugeniusza Romera dla Rzeczypospolitej

Marek Bryx (Józefosław, 2019-04-14)

#127

Jest to twórca polskiej współczesnej kartografii

Jacek Zaucha (Gdynia, 2019-04-14)

#132

Podpisuję ponieważ mam ogromny szacunek do Profesora Eugeniusza Romera.

Robert Białek (Poręba, 2019-04-14)

#138

To wybitny Polak, nauczyciel, patriota

Beata Porębska (Dąbrowa Górnicza, 2019-04-14)

#141

Wspaniała inicjatywa, popieram za zasługi dla polskiej geografii i nauki.

Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Sosnowiec, 2019-04-14)

#154

Podpisuję, ponieważ Eugeniusz Romer do dziś pozostaje najwybitniejszym polskim kartografem.

Romana Adamczyk (Rydułtowy, 2019-04-15)

#160

Profesor jest dumą nie tylko środowiska polskich geografii, lecz także Polski. Z jego dokonań korzysta cały świat - często nieświadomie.

Justyna Leszko (Wołomin , 2019-04-15)

#161

popieram

Magdalena Orzechowska (Katowice, 2019-04-15)

#165

Ryszard Józef Wrzosek

Ryszard Wrzosek (Gdynia, 2019-04-15)

#167

E.Romer to wielki POLAK!!!

Małgorzata Kozieł (Toruń, 2019-04-15)

#173

Alicja Wrzosek

Alicja Wrzosek (Gdynia, 2019-04-15)

#180

Elzbieta Laugery-Zukowska

Elzbieta Laugery-Zukowska (Marseille, 2019-04-15)

#185

Uważam, że prof. Eugeniusz Romer wniósł wybitny wkład do geografii i kartografii nie tylko Polski, ale i Europy. Wspaniały naukowiec i człowiek wielkiego formatu, w pełni zasługujący zarówno na najwyższe uznanie jak i najwyższe honory, w tym Order Orła Białego RP.

Maciej Wołowicz (Gdynia, 2019-04-15)

#191

Ponieważ uważam, że prof. Romer wniósł nieoceniony wkład w rozwój polskiej geografii i jest godny tego zaszczytu.

Grzegorz Kołodziej (Lublin, 2019-04-15)

#195

Podpisuję, ponieważ uważam, iż wybitne osiągnięcia prof. Romera powinny zostać uhonorowane najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Będzie to wyraz wdzięczności Narodu dla zasług profesora.

Dominik Krupa (Słupsk , 2019-04-15)

#198

Szanuję dorobek Eugeniusza Romera i na co dzień z niego korzystam. Mapy i atlasy są ciągle aktualne i uaktualniane, a skala barw niezastąpiona

Lucjan Średnicki (Kielce, 2019-04-15)