Domagamy się odwołania ministra Piontkowskiego

Komentarze

#1005

Uczę dzieci szacunku do każdego człowieka, tolerancji, wyrażania własnych emocji, prawa do wypowiedzi własnego zdania. Przykro mo, że inny przykład idzie z góry.

Katarzyna Karczyńska (Śrem , )

#1006

Jestem nauczycielką!!!!

Katarzyna Buras (Zabrze, )

#1007

Człowiek nietolerancyjny i ksenofobiczny nie może kierować Ministerstwem Edukacji - mieć jakikolwiek wpływ na wychowanie moich dzieci.

Agnieszka Mroczkowska-Gralec (Rumia, )

#1009

Popieram petycje.

Grzegorz Lachowicz (Wrocław , )

#1011

Poniedxialek nie zgadzam się z nim to szok co mowi

Barbara Nowakowska (Elblag, )

#1017

Nie zgadzam się na żadne przejawy dyskryminacji

Magda Pe (Katowice , )

#1021

Słowa, które wypowiedział Pan Piontkowski, komentując sobotnie wydarzenia z Białegostoku, są niezgodne każdego człowieka, więc ministra edukacji również.

Łukasz Dylewicz (Poznań , )

#1028

Brzydzę się niejednoznacznością.

Bogdan Bentyn (Gniezno, )

#1030

Nie wie co się dzieje przy ziemi w edukacji.

Małgorzata Bińkowska (Nowa Sól, )

#1035

Edukacja ma dążyć do integracji a nie do wykluczenia!

Marcin Kregiel (Katowice, )

#1049

Minister Edukacji udowodnił, że jeszcze sporo musi się poduczyć. Wrażliwości, empatii, zasad demokracji i europejskich standardów. Zatem niech zajmie się własną edukacją. Najwyższa pora...

Izabela Sowa (Kraków, )

#1050

Jestem oburzony wyrażonym przez ministra przyzwoleniem na agresję i nienawiść skierowaną do ludzi o innym światopoglądzie. Każdy urzędnik państwowy, a minister edukacji w szczególności, powinien szanować innych ludzi nawet, jeżeli nie podziela ich poglądów.

Grzegorz Czapnik (Łódź, )

#1054

boję się o przyszłość szkół i uczniów pod kierownictwem ministra piontkowskiego to horror moim rodzicom przypomina najgorsze lata XX wieku: nazizm i bolszewizm Boże chroń nas ode złego

beata nawracka (warszawa, )

#1057

W żadnym cywilizowanym państwie, rzeczony pan nie miałby szans być nawet gońcem w MEN!

Joanna Miszuda (PIekary Śląskie, )

#1058

Jestem pedagogiem z 20 letnim doświadczeniem i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś o takich poglądach był reprezentantem nauczycieli.

Emilia Popławska (MARKI, )

#1062

Zgadzam się z treścią petycji.

Renata Bartoszewska (Poznań, )

#1074

Jestem zażenowana takim homofobicznym Ministrem Edukacji Narodowej

Alicja Cieśla (Poznań , )

#1077

Nie zgadzam się z tym karygodnym brakiem tolerancji wobec drugiego człowieka ze strony ministra.

Kacper Krupa (Rawicz, )

#1082

Oburzyły mnie słowa ministra sugerujące ograniczanie praw obywateli do legalnych zgromadzeń, co jest niezgodne z konstytucyjnym prawem każdego Polaka.

Paweł Kazimierski (Świdnica, )

#1089

Bulwersujący jest fakt, iz minister nie jest zwolennikiem równości i tolerancji w życiu i szkołach, a chołubi dyskryminację, braku szacunku i nie zauważa WAŻNEJ inności w polskich szkołach. Mówię głośne NIE braku zrozumienia, akceptacji, tolerancji dla szacunku. Ten urząd nie jest urzędem dla człowieka z ograniczeniami światopoglądowymi.

Natalia Grzeszczuk (Gdańsk, )

#1095

Podpisuję, ponieważ nie czuję się bezpiecznie w mojej szkole, a także w całym kraju, wiedząc, że nie są podejmowane działania mające na celu zapobieganie takim sytuacjom jak w Białymstoku. Dodatkowo oskarżeni są ludzie, którzy pragną jedynie akceptacji i nie robią nikomu krzywdy.

Zuzanna Szcześniak (Stary Lubosz, )

#1098

Boję się tego, co się w Polsce wyprawia. Nie chcę faszyzmu, nietolerancji... pogardy wobec odmienności.

Anna Dzierzanowska (Warszawa, )

#1104

Zależy mi na wszystkich moich uczniach. Niezależnie od orientacji, wyznania czy koloru skóry.

Magdalena Mulawka (Stalowa Wola, )

#1113

Zanim się wypowie słowa trzeba wiedzieć co chce się powiedzieć, a nie być jak chorągiewka na wietrze i po czasie tłumaczyć się z nich zmieniając kontekst wypowiedzi. Tak znaczy tak Nie znaczy nie. Białe nie jest czarne. Od osoby na takim stanowisku oczekuję odpowiedzialności za swoje słowa

Adam Popek (Gdańsk, )

#1125

Podpisuję ponieważ nade wszystko cenię wolność, równouprawnienie i poszanownie praw obywatelskich.
Minister Piontkowski to hańba dla edukacji!

Zbigniew Załęski (Poznań, )

#1128

Przez polityków będę zmuszona zwolnić się z pracy, bo taki system mi nie odpowiada.

Justyna Hurka (Kalisz Pomorski, )

#1132

Nie odpowiada mi osoba pana ministra.

Iwona Grzywna (Gdynia , )

#1141

Prawa człowieka są dla wszystkich. Chcę by tego uczyła polska szkoła, zamiast wykluczania i dzielenia społeczeństwa.
Nie jestem nauczycielem. Jestem rodzicem, stąd to kim jest minister edukacji jest dla mnie ważne.

Marta Gawron (Poznań, )

#1143

To haniebne być mianowanym na stanowisko ministra edukacji, a uprawiać propagandę jie awiści i wykluczenia

Anna Nowakowska-Osuch (Warszawa, )

#1149

Nie zgadzam się na szerzenie nietolerancji

Paulina Karwowska (Warszawa, )

#1156

Obecny Minister Edukacji Narodowej nie rozumie roli, jaką powinien spełniać a jego system wartości nie licuje z zajmowanym stanowiskiem.

Elżbieta Mączka (Kołobrzeg, )

#1162

To niedopuszczalny, by człowiek o tak zawężonej tolerancji, pełen nienawiści, byl u jakiejkolwiek władzy i jeszcze do tego jego ekstremistycznea ideologia dotykała dzieci - to skandal.

Jakub Szulc (Kańczuga, )

#1163

Edukacja szkolna decyduje o przyszłości państwa. Wychowywanie młodzieży w nienawiści do inności prowadzi do atmosfery pogromowej, samobójstw i aktów przemocy na ulicach. Nie chcę żyć w takim ksenofobicznym państwie, w którym władza zezwala na przemoc werbalną, która w nieunikniony sposób prowadzi do przemocy fizycznej i ofiar wśród obywateli mojego kraju.

Piotr Gryska (Szczecin, )

#1174

Jestem zbulwersowana coraz gorszymi zachowaniami kolejnych ministrow i ich niekompetencją.

Julita Kotecka (Poznań , )

#1184

Minister edukacji powinien propagować tolerancję i szacunek, a nie stawać po stronie agresorów.

Olga Kącka (Warszawa, )

#1187

Nie akceptuję tego, że moje dzieci mogłyby być zmuszane do akceptacji tego typu zachowań. Minister edukacji powinien wspierać tolerancję i pozytywne wartości a nie być ostoją dla faszystowskich idei.

Rafał Podlecki (Warszawa, )

#1189

Szkoła powinna uczyć zrozumienia i otwartości na drugiego człowieka. Ministerstwem Edukacji nie powinna kierować osoba, która tego nie rozumie.

Jarosław Wiśniewski (Hornówek, )

#1200

Szkoły powinny być wolne od nacisków polityków i fanatyków religijnych preferujących światopogląd tylko jednego ugrupowania. Państwowe szkoły powinny być dla wszystkich dzieci i tak nauczać, aby wszystkie czuły się w niej bezpiecznie.

Donata Karpińska (Szczecin, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...