Apel do Rektorów polskich uczelni w sprawie księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego

Komentarze

#5

Ponieważ cenię wolność słowa :)

Joanna Maciaszczyk (Łódź, 2020-10-03)

#7

Profesor. Södertörn University

Monika Kostera (Stockholm, 2020-10-03)

#10

Jest wspaniałym człowiekiem, ksiedzem, profesorem.

Wiesława Frydrych (Wiedeń , 2020-10-03)

#24

Podpisuję, ponieważ tego wymaga ode mnie wiara chrześcijańska.

ANNa LEWA (ŁÓDŹ, 2020-10-03)

#27

decyzje wobec ks profesora uważam za krzywdzące i bezpodstawne.

Jolanta Wlkan-Wykurz (Łódź, 2020-10-03)

#54

Ponieważ prześladowanie prof. Wierzbickiego przy równoczesnym powołaniu dr hab. P. Czarnka na profesora KUL jest bluźnierstwem przeciw rozumowi , wierze i przyzwoitości!

Tadeusz Pilch (Warszawa, 2020-10-04)

#77

dr hab., prof. ALK

Łukasz Gruszczyński (Warszawa, 2020-10-04)

#80

Podpisuję bo takich naukowców i duchownych Polska potrzebuje w tym trudnym okresie swoich dziejów.

Barbara Janusz (Krosno, 2020-10-05)

#91

Cenię ks. prof. Wierzbickiego jako człowieka nauki i Kościoła.
Por. Łk 10, 25-37

Magdalena Pietrzak (Łódź, 2020-10-05)

#99

Uważam za głęboko nieetyczne wszczęcie przez władze akademickie działań dyscyplinarnych wobec ks. prof. A. Wierzbickiego.

Andrzej Zbonikowski, Ph.D. (Łódź, 2020-10-05)

#110

Uważam działania władz uczelni za karygodne. Niestety, Katolicki Uniwersytet Lubelski traci resztki swego poziomu i honoru.

Ireneusz Krzemiński (Warszawa, 2020-10-05)

#113

To mój obywatelski i ludzki obowiązek

Anna Mazurkiewicz (Dziekanów Polski , 2020-10-05)

#114

Gest księdza Wierzbickiego zasługuje na pochwałę. Tak jak każdy gest skierowany do prześladowanych, poniżanych i lżonych!!!

Alicja Gałczyńska (Szydłowiec, 2020-10-05)

#115

Bardzo wysoko cenię niezależność i poglądy X profesora.

Andrzej Blikle (Warszawa, 2020-10-05)

#121

Bardzo mi zależy na obronie tych, którzy są nielicznym ludzkim głosem w tej bardzo ciężkiej społeczności polskich księży

ANNA BARTKOWIAK (LESZNO, 2020-10-05)

#127

Nie chcę, aby kościół katolicki był kojarzony z Ciemnogrodem

Mariola Jakubowicz (Kraków, 2020-10-05)

#131

Podpisuję się ponieważ w pełni zgadzam się z przesłaniem, kierowanym do polskiego społeczeństwa przez ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego i sprzeciwiam się jakiemukolwiek szykanowaniu go przez władze KUL

Maciej Nowicki (Warszawa, 2020-10-05)

#138

wsparcie osoby przesladowanej przez wladze panstwa, jest oznaka chrzescijanstwa. nalezy bronic slabszych przed opresyjnoscia wladz.

Tadeusz Strozik (STATEN ISLAND, 2020-10-06)

#148

Ponieważ nie wyrażam zgody na krzywdzenie szlachetnego człowieka i protestuję przeciwko nieetycznej manipulacji słowem oraz próbą ukarania człowieka, który ma prawo wyrażać swoje opinie.

Maria Wichowa (Łódź, 2020-10-06)

#162

Prof.dr hab. Kierownik Katedry Teorii Komunikacji

Jolanta Antas (Kraków, 2020-10-07)

#178

Ponieważ tego wymaga poczucie przyzwoitości

dr hab. prof. WSB Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, 2020-10-07)

#179

Znam wystąpienia publicznie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego i podzielam Jego poglady

Lech Hasse (Gdańsk, 2020-10-07)

#182

Jest to mój ludzki obowiązek bronić tych,którzy stają w obronie ludzi poniżanych i wykluczanych.

Bozena Sierpinska (LONDON, 2020-10-08)

#188

Pragnę wyrazić swój szacunek dla ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego jako człowieka, etyka i duszpasterza Kościoła Katolickiego.

Rafał Mańczak (Warszawa, 2020-10-13)