Głos środowiska akademickiego i nauczycielskiego w sprawie nominacji ministra oświaty i nauki.

Komentarze

#216

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się na promocję homofobii, seksizmu, rasizmu ani fundamentalizmu religijnego!

Tomasz Krupnik (Warszawa, 2020-10-05)

#220

Pan Przemysław Czarnek to człowiek nietolerancyjny, przeciwnik równouprawnienia i wyrównywania szans wszystkich, źle pojmuje wychowywanie dzieci, jest antyfeministą. Człowiek o takich poglądach nie może czuwać nad badaniami naukowymi. Protestuję przeciwko takiemu Ministrowi Oświaty i Nauki!

Elżbieta Romanowska (Warszawa, 2020-10-05)

#223

Całkowicie zgadzam się z treścią petycji.

Anna Kolodko (Swidnica, 2020-10-05)

#249

Bo tę nominację uznaję za skandaliczną i za wiele kroków w tył w rozwoju Polskiej oświaty.

Iwona Drzewicz (Warszawa, 2020-10-05)

#299

Ponieważ nie wyobrażam sobie by ktoś o tak skrajnie radykalnych poglądach miał być odpowiedzialny za rozwój polskiej edukacji i oświaty na wszystkich szczeblach.

Wojciech Żywucki (Wrocław, 2020-10-05)

#303

Uważam tę kandydaturę za szkodliwą dla środowiska naukowego.

Ewa Kulczykowska (Sopot, 2020-10-05)

#307

Zgadzam się ze stanowiskiem zawartym w treści listu. Uważam, że osoby o poglądach fundamentalistycznych i homofobicznych nie powinny kierować polską oświatą i nauką

Stanisław Kłosowski (Urle, 2020-10-05)

#339

Karygodnie wypowiada się ta osoba o osobach LGBT

Mateusz Żygadło (Wrocław, 2020-10-05)

#342

Nie może homofob i katoliban wpływać na nauczanie młodego pokolenia

Irena Czorycka (Siedlecin, 2020-10-05)

#348

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. " Więc nie można mieć ministra, co głosi hasła homofobiczne, nienawistne, obraźliwe....

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz (Warszawa, 2020-10-05)

#352

To jest ostatni człowiek, który nadawałby się na to stanowisko

Helena Duć-Fajfer (Kraków, 2020-10-05)

#355

Podpisuję, gdyż chcę normalności ... chcę odpowiedzialnego Państwa, które dba o edukację a nie partyjną indoktrynację... i wykluczanie mniejszości. Nie chcę, by ktoś inny mówił mi, ile i kiedy mam urodzić dzieci, nie chcę wykluczania innych ... Oczekuję Państwa opiekuńczego mądrze .... samo 500 plus nie załatwia potrzeb społecznych w RP....

Mira Chmurkowska (Gdansk , 2020-10-05)

#385

Szkoła i uczelnia powinny uczyć samodzielnego myślenia, tolerancji, etyki a minister edukacji powinien być motorem rozwoju w takim duchu. Pan Czarnej nie reprezentuje wartości które chciałbym, aby były kultywowane w szkole.

Joanna Zabielska (Warszawa, 2020-10-05)

#389

Nie zgadzam się na powrót Ciemnogrodu do życia współczesnej Polski i na mianowanie przedstawiciela najbardziej skrajnych fundamentalistycznych, szowinistycznych i homofobicznych środowisk na ministra oświaty, nauki!

Grazyna Jagura-Burdzy (Warszawa, 2020-10-05)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...