LIST OTWARTY KOALICJI „TAK DLA WARMII I MAZUR” DO PREMIERA RZĄDU RP

Komentarze

#12

Zadam równego traktowania wszystkich mieszkańców Polski. Warmia i Mazury nie mogą być traktowane jako Polska C

Wiktor Wójcik (Olsxtyn, )

#13

Podpisuję, ponieważ mieszkam w tym regionie i wiem jak potrzebne są pieniądze na rozwój naszej małej ojczyzny

Andrzej Andruszkiewicz (Lidzbark Warmiński , )

#15

Podpisuję ponieważ zgadzam się aby województwo warmińsko mazurskie rozwijało się na tych samych zasadach co inne województwa i miało równe szanse z innymi w szczególności z podziałem środków unijnych

Bogusława Skokowska (Olsztyn, )

#17

Wszystkie regiony Polski powinny być traktowane z jednakową troską o ich rozwój i dobro ich mieszkańców.

Mariola Zamojska (Gołdap, )

#23

Nie zgadzam się z polityką rządu, czyli na niesprawiedliwy podział pieniędzy, w którym uprzywilejowane są pisowskie jednostki samorządowe

Janusz Heller (Olsztyn, )

#47

Podpisuję bo to mój region i zależy mi na jego rozwoju i pomyślności

Beata Kurowicka (Barczewo, )

#50

Zależy mi na rozwoju regionu, w ktorym mieszkam oraz rownym traktowaniu Polaków.

Barbara Kuzmicka-Rogala (Mikołajki , )

#56

Podpisuję ponieważ nie mieszkam w drugiej kategorii kraju.

Janusz Waśniewski (Olsztyn, )

#59

Warmia i Mazury są jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów nie tylko w Polsce i dlatego nie rozwijają wielkiego przemysłu. I dlatego w czasach kryzysu są bardziej zależne od wsparcia rządowego, do którego mają święte prawo.

Łukasz Czarnecki-Pacyński (Dywity, )

#60

Nie zgodzę się, by mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego wykluczać z rozwoju regionu. Mamy prawo do sprawiedliwego i równego traktowania przez władze rządowe.

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn , )

#65

***** ***

Mariusz Wyszkowski (Olsztynek, )

#74

Jestem z Mazur.

Agnieszka Kondratowicz (Mikołajki, )

#79

Nie zgadzam się na nierówne traktowanie regionu warmińsko-mazurskiego. Po likwidacji PGR-ów ludzi pozostawiono samym sobie. Teraz pogłębia się nierówności w innych dziedzinach życia.

Anna Kawecka (Olsztny, )

#81

Koniec z dyskryminacją. Wszyscy są równi, województwa tym bardziej.

Ewa Jarochowska (Chotomów, )

#91

Jest to objaw nie tylko niesprawiedliwości, braku jakichkolwiek zasad obiektywizmu ale również wyraz walki z samorządami, które stały się jedną z ustrojowych podstaw skoku cywilizacyjnego naszego kraju.

Mirosław Drzażdżewski (Giżycko, )

#98

Podpisuję, ponieważ mam dość hipokryzji w rządzie i partii rządzącej. Mam dość ich nieliczenia się z nikim innym poza swoimi poplecznikami. Mam dość patrzenia na ich obłudę i udawaną dobroć i mam dość różnicowania ludzi i regionów tylko dlatego, że tak sobie wymyślił 'główny dowodzący' i jeszcze o wiele więcej mam tego wszystkiego rządzenia i rozdawnictwa dość. Myślę że już czas na #swoim DOŚĆ.

Irena Głodkowska (Olsztyn, )

#105

Oczekuję, że rząd zapewni równe szanse rozwoju wszystkim regionom.

Edmund Chilicki (Ełk, )

#109

Małgorzata Milewska

Małgorzata Ewa Milewska (Elbląg, )

#115

Ten piękny region naszego kraju lubi turystów z całej Polski .

Wilhelmina Grych (Gdańsk, )

#117

Mam dość polityki rządzących Polską

Waldemar Stryjewski (Elbląg, )

#118

Chcę równego traktowania wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od tego, w jakiej części kraju mieszkają i pracują.

Krzysztof Cedlerski (Działdowo, )

#121

Murawiec

Beata Murawiec (Elblag , )

#124

Zależy mi na regionie, na jego rozwoju. Chcę się czuć w moim województwie jak obywatelka Polski A. Chciałabym by solidarność była w realizowana w praktyce, by w praktyce nasz region miał szansę na nadrobienie wieloletnich zaległości.
Liczę na to, że podpiszecie apel, liczę na to, że dacie nam szansę na godne życie.
Dziękuję !
Monika Falej

Monika Falej (Olsztyn, )

#131

Popieram petycje

Krzysztof Ibron (Olsztyn , )

#136

Nie zgadzam się z dyskryminowaniem naszego regionu. Nie chcemy być skansenem, chcę jako mieszkanka Mazur korzystać ze zdobyczy nowych technologii komunikacyjnych czy informatycznych.

Barbara Mazurczyk (Miłki, )

#146

Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu pracuję. Pomimo wielu propozycji zmiany miejsca zamieszkania i pracy, nadal jestem częścią Warmii i Mazur.
To niezwykły Region, zasługujący bezapelacyjnie na odpowiednie wsparcie.

Zbyszek Pietkiewicz (Lidzbark Warmiński, )

#148

Nie zgadzam się na nierówne traktowanie Warmii i Mazur

Kamil Dejna (Miłakowo, )

#149

Dość okradania nas przez rząd pis

Jan Wiszowaty (Słupy 75, )

#162

zgadzam się z petycją.

Hubert Górski (Ełk, )

#163

Podpisuję, ponieważ cały czas nie traktuje się Warmii i Mazur jako integralnej części polskiej, jak zło konieczne, bo to pruskie...

Damian Majk (Dębiny, )

#168

Popieram inicjatywę!

Jarosław Franczuk (Ełk , )

#174

Zależy mi na rozwoju mojego regionu i dobru ludzi tu mieszkających

Grażyna Rysik- Rakowska (Lidzbark Warmiński , )

#190

Jestem mieszkanką Elbląga i chcę aby miasto mogło się rozwijać.

Grażyna Filipek (Elbląg, )

#192

To prawda

Dariusz Dracewicz (Ełk, )

#193

Artur Kruczyński

Artur Kruczyński (Ełk, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...