Obywatelski głos w obronie praw człowieka Białorusinów i Polaków mieszkających na Białorusi

Komentarze

#5

Każda mniejszość narodowa ma prawo kontynuowania swoich tradycji, języka, kultury.
Zarzuty postawione działaczom ZPnB są bezpodstawne i nieprawdziwe.

Adam Śniadach (Warszawa, 2021-04-01)

#27

"Wolność kocham i rozumiem..."

Marta Skrzypiec (Bialystok, 2021-04-01)

#35

Nie zgadzam się na prześladowania Polaków i mniejszości narodowych na Białorusi i chcę, żeby Białoruś była wolna i demokratyczna od Łukaszenki.

Dominik Sęk (Police, 2021-04-01)

#36

Podpisuję, bo w XXI wieku podobnej jak na Białorusi wydarzenia nie mogą mieć miejsca.

Joanna Tomalska (Białystok, 2021-04-01)

#50

Wolność to prawo każdego człowieka!

Danuta Prusaczyk (Kadzidło, 2021-04-01)

#51

Domagam sie interwęcji władz Polskich celem uwolnienia naszych rodaków

Artur Skwierwski (Gdańsk, 2021-04-01)

#57

Podpisuję petycję o wolność na Białorusi ponieważ Oni też zasługują na wolność słowa i pełną demokrację, 🛑 dla terroru Łukaszenki na Białorusi!!!!

Maria Kiełczewska (Białystok , 2021-04-01)

#76

Nie mogę myśleć, że w XXI wieku o krok od nas są wiezieni i represjonowani nasi Rodacy i Białorusini

Anna Grabowska (Sieradz, 2021-04-01)

#77

przedsiębiorca

Wojciech Warski (Warszawa, 2021-04-01)

#79

Polacy na Białorusi są moimi rodakami i jestem Im to winien

Grzegorz Baranowski (Łańcut, 2021-04-01)

#82

Podpisuje, poniewaz zwyczajnie tak nalezy. Jestem w trakcie organizacji fundacji Ryszard Kaja Fundacja, (finalizujemy przyznanie nagrody im. Ryszarda Kai za rok 2020 artyscie bialoruskiemu, plakat)

Leszek Jamrozik (Legnica, 2021-04-02)

#86

To oczywiste, trzeba wspierać prześladowanych na Białorusi.

Artur Woźniakowski (Warszawa, 2021-04-02)

#87

Mam wielu przyjaciół wśród Białorusinów i Polaków żyjących na Białorusi i pragnę by nie byli krzywdzeni.

Andrzej Pankiewicz (Warszawa, 2021-04-02)

#89

socjolożka

Justyna Koscinska (Warszawa, 2021-04-02)

#90

filozof

Rafał P. Wierzchosławski (Poznań, 2021-04-02)

#96

prawnik, Inicjatywa Wolna Białoruś

Jan Popławski (Warszawa, 2021-04-02)

#98

Wspieram rodakow na Bialorusi.

Larysa Werminska (Berdyczow, 2021-04-02)

#110

Kresy24.pl, Fundacja Wolność i Demokracja

Marcin Herman (Warszawa, Gdańsk, 2021-04-02)

#111

Dziennikarz, Rzeczpospolita

Rusłan Szoszyn (Warszawa, 2021-04-02)

#135

Podpisuje ponieważ nie ma miejsca na bezkarne działania władz białoruskich

Raymond Wieczorek (Białystok, 2021-04-02)

#138

Pragnę wolności

Artur Nowak (Toruń, 2021-04-02)

#141

To jest mój kraj. To jest nasza wspólna sprawa!

Stefan Hlushakou (Poznań, 2021-04-02)

#150

Solidaryzuję się z narodem białoruskim i z mniejszością polską na Białorusi. Potępiam panujący tam dyktatorski reżim i represje stosowane wobec całego obywatelskiego społeczeństwa i Związku Polaków na Białorusi. w szczególoności.

Tadeusz Adam Pilat (Landskrona, 2021-04-02)

#171

Solidaryzuję się i całym sercem wspieram Polaków na Białorusi oraz wszystkich żyjących tam ludzi, pokrzywdzonych przez ustrój i politykę.

Anna Artysiewicz (Białystok , 2021-04-02)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...