List otwarty i apel o zatrzymanie trwających badań klinicznych na dzieciach

Komentarze

#1601

Moje dziecko nie będzie brało udziału w Eksperymencie Medycznym dopuszonym warunkowo

NATALIA Szymańska (Grudziądz , 2021-07-20)

#1605

Nigdy nie zgodzę się żebyście zabili mi dzieci !!!!!!

***** *** !!!!!!!

Joanna Pechcin (Mińsk Mazowiecki, 2021-07-20)

#1609

Nie zgadzam się na przeprowadzanie eksperymentu medycznego na dzieciach

Magdalena Dudek (Tarnów , 2021-07-20)

#1618

Jestem przeciw eksperymentowaniu lekami na dzieciach,

Andrzej Wieczorek (Wervershoof, 2021-07-20)

#1623

Rozumiem że bierzecie odpowiedzialność za wszystkie krzywdy, choroby na dzieciach i śmierć!! Inaczej tego nie widzę! Wy nie chcecie mieć zdrowego społeczeństwa!! Mordercy będziecie mieć strajki jakich świat nie widział!!

Anna Bondos Nankiewicz (Lublin , 2021-07-20)

#1646

Nie chcę aby Moje dzieci były królikami doświadczalnymi.

Krystian Słomiński (Chorzów, 2021-07-21)

#1650

To co robi nasz rząd wola o pomstę do nieba. Ci co bez zgody narodu dopuszczają się niewybaczalnego błędu jakim jest przedmiotowe traktowanie niewinnych dzieci, które ma posłużyć do doświadczeń medycznych, z różnymi skutkami zdrowotnymi powinni iść pod sąd karny. Powinni natychmiast zostać usunięci ze stanowiska jakie reprezentują. Wykorzystują wiek dzieci lubi sieroctwo, by ryzykować ich życiem i zdrowiem. Nieetyczne, skandaliczne i zagrażające życiu zachowanie przedstawicieli władz. Dzieci nie są waszymi niewolnikami. Taka władza nie ma prawa bytu, gdyż nie liczy się ze zdaniem narodu.

Ewa Surmanek (Gorlice, 2021-07-21)

#1654

Podpisuje,ponieważ stanowczo i kategorycznie sprzeciwiam się przymusowi poddawania dzieci eksperymentom medycznym.Duza cześć rodziców nie jest informowana w uczciwy sposób.Czy wiedza ,jaka jest zawartość - skład preparatu?Kto weźmie odpowiedzialność za
Ew.powiklania długoterminowe?Stanowcze nie!Dopuscic leki i lekarzy którzy leczą,a nie są spętani konfliktem interesu .Rada Medyczna kompletnie niewiarygodna.Sprawujacy władze doskonale zdają sobie sprawę z faktycznego stanu rzeczy.Ignoruja to majac na uwadze inny cel nie liczac się z dobrem Polaków teraz i w przyszłości.

Anna Lasota (Radom, 2021-07-21)

#1660

Nie zgadzam się na eksperymenty na dzieciach

Małgorzata Wesołowska (Kraków , 2021-07-21)

#1662

Stop morderców.

Piotr Skowronek (Zakrzewo, 2021-07-21)

#1675

Jestem przeciwny tego typu experymentom

Zbigniew Franas (Poznań , 2021-07-22)

#1686

Ratujmy dzieci.

Paulina Swacha (Ińsko, 2021-07-22)

#1693

To jest zbrodnia ponieważ nie zostały zakończone badania na dorosłych.

Dorota Wąchadło (Mielec , 2021-07-22)

#1697

Podpisalam petycja bo pragne wolnej i suwerennej Polski dla Polakow

Maria Nowak (Rzym, 2021-07-22)

#1705

Podpisuję, ponieważ jestem przeciwny testowaniu preparatów leczniczych dopuszczonych warunkowo na przyszłości narodu polskiego.

Artur Borzdun (Dobrzeń, 2021-07-23)

#1706

Jest to nieetyczny eksperyment medyczny, rodzaj terapii genetycznej warunkowo dopuszczony w U E na dzieciach i dorosłych

Anna Iwanicka-Maciura (Rzeszów, 2021-07-23)

#1713

Jest to eksperyment medyczny na dzieciach najmłodszych, nie mogących sprzeciwiać się skutecznie rujnowaniu ich Zdrowia, sprawności i Życia, przez cyniczne koncerny chemiczno-farmaceutyczne i biurwy wszelakiej maści: białokitlowe, administracyjne, polityŁczne. Ponadto, czyżby był jakikolwiek sens testowania na zdrowych małych dzieciach szczepionki, która działa tylko na prawie już nie występujące szczepy jednego z wielu sezonowych patogenów ?! Zapewne jest to przymiarka do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii marketingowo-sprzedażowej, ażeby drenować budżety państw z pieniędzy ściąganych od ich Obywateli, a to celem szkodzenia ich dzieciom zbędnymi już szczepieniami. Typem szczepionki, co do której światowe autorytety medyczne: immunolodzy wirusowi (m.in. z Kanady) jasno wypowiedzieli się, że "ich stosowanie było (jest) wielkim błędem" i niesie masowe powikłania, zagrażające Zdrowiu, jak rozsiane, ostre, przewlekłe stany zapalne i uszkodzenia narządów, naruszenie szczelności bariery krew mózg itd., albowiem "białko kolca koronawirusa jest toksyną dla organizmu człowieka", a tymczasem po podaniu takiej szczepionki produkuje je RNA w komórkach organizmu ofiary takiego szczepienia. Wiedząc o tym, koncerny śmią eksperymentować na najmłodszych dzieciach, przekupując ich rodziców, będących ignorantami lub sięgając po dzieci nie mające rodziców, a tylko opiekunów prawnych. Jest to działanie skandaliczne, a wręcz zbrodnicze - i to zatwierdzone przez upolitycznione, zapewne skorumpowane (przynajmniej mentalnie) przez lobbystów publiczne organy i instytucje kraju polskiego. Ale czy aby jeszcze "naszego" ? (w tego typu sytuacjach dość jasno to widać) Postawa Obywatelskiego Nieposłuszeństwa - wobec aż tak zwyrodniałego biurwokratycznego draństwa - jest koniecznością. Ażeby zapobiec przyszłym naruszeniom konstytucyjnych praw Obywateli do nie przeprowadzania, na nich i na ich dzieciach, eksperymentów medycznych, a w tym szczepiennych, szczególnie neurotoksycznych i ingerujących w RNA (lub/i DNA) komórek organizmu.

Cezary Piotr Spodymek (Bydgoszcz, 2021-07-23)

#1719

Jestem świadoma tego co próbujecie zrobić. I mam wiadomość: To się Wam nie uda!!

Gabriela Malinowska (Craigavon, 2021-07-24)

#1730

Szanuje życie, nie ma znaczenia czy to malutki człowiek, czy dorosły. Dzieci powinny być szczególnie chronione przez nas wszystkich.

Beata Biskup (Sternalice, 2021-07-24)

#1736

Podpisuje poniewaz jest to terapia genowa ktora jest skazona wadami . Podam kilka pytań i żądań, które należałoby skierować do władz i firm. Brak odpowiedzi lub spełnienia moim zdaniem wyklucza przyjęcie preparatów mRNA i czyni je narzędziem tortury oraz potencjalnego morderstwa:

Proszę opublikować pełną sekwencję wszystkich fragmentów/cząstek RNA i/lub DNA zawartych w preparatach nazywanych “szczepionkami”.
Ulotka z UK dotycząca preparatów mRNA firmy Pfizer zawiera informację o tym, że mRNA było produkowane in vitro a ponieważ robi się to w tzw. lizatach komórkowych lub w maszynach do syntezy kwasów nukleinowych – powstaje pytanie czy w przypadku wykorzystania lizatów komórkowych pochodziły one lub pochodzą z komórek otrzymywanych z ludzkich płodów?
Jakie modyfikacje mRNA zastosowano, w tym czy zastosowano również, a jeśli tak to w jaki sposób, zmodyfikowane nukleotydy w czasie syntezy mRNA in vitro?
Czy preparaty mRNA zawierają technologię CRISPR-Cas9 lub jej warianty?
Czy istnieje, a jeśli tak, to jak wysokie prawdopodobieństwo, że odpowiedź immuno wygenerowana na bazie wytworzonego w komórce fragmentu białka S po podaniu do niej mRNA “szczepionki” będzie także skierowana przeciwko syncytynie lub innym białkom własnym człowieka? Jakie jest prawdopodobieństwo efektu wzmocnienia choroby i/lub tzw. kondycjonowania patogenicznego (ang. pathogenic priming) i/lub reakcji autoimmunologicznej? Czy antygenty znajdujące się na zastosowanym fragmencie białka S różnią się zasadniczo od antygenów występujących na białkach własnych człowieka?
Jak trwałe jest mRNA dostarczane do komórki? Ile cykli translacji może przejść jedna cząsteczka mRNA i ile szacunkowo cząsteczek mRNA może zostać dostarczonych do jednej komórki? Jaka jest średnia wydajność transfekcji komórek po podaniu “szczepionki”?
Czy zastosowane mRNA należy do klasy samo-replikujących się szczepionek mRNA?
Jakie inne adjuvanty o charakterze biochemicznym oraz fizycznym znajdują się w preparacie mRNA?
Czy w preparatach mRNA znajdują się “dodatki”, które można określić jako nanotechnologia? Jeśli tak to jakie i jaka jest ich rola w “szczepionce”?
Czy w preparatach zastosowano składniki lub modyfikacje fluorescencyjne, natury chemicznej lub enzymatycznej? Jeśli tak to w jakim celu?
Czy w tych “szczepionkach” znajdują się inne typy RNA, takie jak np. short interfering RNA, czyli siRNA lub inne? Jeśli tak to jaka jest ich rola? Z patentu modeRNA widać, że mogą być, by zmieniać funkcje genów.
Obecna sytuacja w jakiej znalazła się ludzkość jest z naukowego, ale i medycznego punktu wiedzenia bardzo niebezpieczna. Nacisk rządów na przeprowadzenie szerokich szczepień preparatami, co do których istnieje tak wiele twardych naukowych wątpliwości w odniesieniu do ich pełnego działania w komórce człowieka, jest co najmniej dziwny i oby był tylko wynikiem potężnej ignorancji osób rządzących, a nie wynikiem jakiegoś planu. Bo jeśli to jest plan, a nie po prostu zwykła głupota, to jest to plan totalny – taki, który ma w sobie potencjał totalnej zmiany charakteru i sposobu dalszego istnienia ludzkości na Ziemi. Można to nazwać także czymś w rodzaju wąskiego gardła, albo biologicznej osobliwości poza, którą nie będzie już możliwe takie samo życie – biologicznie – jakie jeszcze dzisiaj znamy.

Wszelkie obawy o bezpośrednią interakcję preparatów mRNA teraz lub w przyszłości z informacją genetyczną zawartą w komórce są uzasadnione i słuszne, bo zależą tylko od sekwencji i modyfikacji zastosowanego RNA i/lub DNA. To jest coś o czym rządzący nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. Trzeba też pamiętać, że jeżeli już raz dojdzie do powszechnej manipulacji ludzkim genomem in situ, to wymusi to i zachęci do kolejnych ingerencji i temu procesowi już nie będzie końca. Efekt ostateczny jest nieprzewidywalny. Ludzkość być może nie zdając sobie nawet z tego sprawy stoi dziś na skraju horyzontu zdarzeń poza, którym możliwe, że istnieje już tylko nowy typ człowieka o odmiennej naturze, naturze po-ludzkiej, której nie da się już nazwać… obrazem Stwórcy.

Zbyszek Gladysz (Warszawa, 2021-07-25)

#1745

Sprzeciwiam się ludobójstwu

Barbara Śliwa-Kępka (Gliwice, 2021-07-25)

#1746

podpisuje poniewaz eksperymenty medyczne a juz zwlaszcza na dzieciach zdrowych sa przestepstwem ,Zbrodnie ktore popelniaja psychopaci rzadowi pod plaszczykiem naszego zdrowia to LUDOBOJSTWO!!! Mam nadzieje ze dostana KARE SMIERCI!!!!

Zofia Sosnik (LESNA, 2021-07-25)

#1750

Nie wyrażam absolutnie zgody na prowadzenie doświadczeń medycznych zwanych szczepieniami na dzieciach zwłaszcza tak malutkich!!!! Odpowiecie za to wszystko. Czekam na to!!!!

Barbara Dąbrowska (Jarocin, 2021-07-25)

#1751

Podpisuję ponieważ przyzwolenie na prowadzenie eksperymentów na dzieciach w postaci ingerencji w DNA organizmu, który się dopiero rozwija uważam za działalność zbrodniczą. Taką samą jak były eksperymenty prowadzone przez trzecią Rzeszę w obozach koncentracyjnych za przyzwoleniem jej władz państwowych Niemiec.

DIANA WOJCIECHOWICZ (OLSZTYN, 2021-07-25)

#1775

Nie wyrażam zgody na eksperyment medyczny na ludziach

Emilia Domagała (Szprotawa, 2021-07-28)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...