List otwarty do Prof. Adama Bodnara od środowiska akademickiego. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie przedstawicieli nauki i edukacji, do wyrażenia swojego poparcia i złożenie podpisu.

Komentarze

#2

Prawnik, adiunkt SWPS

Dr Magdalena Zmyslowska (Warszawa, 2021-07-07)

#4

to nie polega dyskusji!

Przemek Staroń (Gdańsk, 2021-07-07)

#8

Zgadzam się całkowicie z treścią listu i dodaję, że Pan Bodnar stanowił dla mnie inspirację i autorytet w dziedzinie prawa. Ukształtował mnie jako obywatela tego kraju i życzę sobie być w przyszłości prawnikiem tego samego formatu, co Pan Bodnar.

Hubert Sulima (Brwinów , 2021-07-07)

#13

Wielki szacunek Panie Profesorze 💐.

Joanna Gniadek (Dobczyce, 2021-07-07)

#21

Niesamowity, odważny, mądry i dobry człowiek, wzór do naśladowania.

Małgorzata Szczyrbowska (Luksemburg, 2021-07-07)

#25

Dziękuję za lata ciężkiej pracy, życzę wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia

Anna Langer (Katowice , 2021-07-07)

#29

Tak wybitnej postaci nauki, prawa, wartości należy podziękować. Szczególnie gdy spojrzeć na, coraz bardziej, panoszące się prawne nieuctwo, politykierstwo i intelektualne Lumpelstwo zagryzajace kraj.

Jacek Chrobaczynski (Wieliczka-Krakow, 2021-07-07)

#31

Zatroskana jestem o poziom edukacji,na ktory negatywny wplyw ma minister Czarnek.Nalezy go odsunac od wszelkich decyzji

Danuta Piechocka (Poznan , 2021-07-07)

#32

Prof. Adam Bodnar ma wielkie zasługi w obronie praw człowieka za co zasługuje na naszą wdzięczność.

Prof. Roman Wieruszewski (Poznan, 2021-07-07)

#34

Dziękujemy Panie Rzeczniku!

dr Piotr Kołodziejczyk (Krakow, 2021-07-07)

#43

to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Prawdziwy urzędnik państwowy, wzór do naśladowania. Czuły i empatyczny na krzywdę. Broniący państwa prawa. Odważny. Z prawdziwą klasą. Podniósł standardy sprawowania urzędu, którym nie wiem czy ktokolwiek podoła. Budzący prawdziwy szacunek. Dla mnie autorytet najwyższej rangi. Wyrazy uznania to mało powiedziane, gorące podziękowania za Pana pracę.

Magdalena Nagórska (Warszawa, 2021-07-07)

#45

W pełni zgadzam się z treścią listu

Stefan Forlicz (Wroclaw, 2021-07-07)

#48

Bardzo Panu dziękuję za to, co Pan zrobił

Maria Szmeja (Kraków, 2021-07-07)

#71

prawnik

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (Kraków, 2021-07-07)

#75

Warto być przyzwoitym.

Danuta Samek (Piaseczno, 2021-07-08)

#77

Respect!

Agata Lewandowska (Poznań, 2021-07-08)

#84

Wielki, wielki autorytet :) Składam wielkie podziękowania za wspaniałą pracę :) Takich ludzi potrzebuje Polska !!!

Renata Nieglujewicz (Legnica, 2021-07-08)

#90

Profesor Adam Bodnar to "rzecznik naszych praw"! To obrońca zasad państwa prawa, których nasz ruch obywatelski Ostrowski Spacer Protestacyjny "Łańcuch Światła" broni od 4 lat w protestach przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Jerzy Wójcicki (Ostrów Wielkopolski, 2021-07-08)

#91

Ponieważ zgadzam się z treścią listu

Joanna Dziadowiec-Greganić (Kraków, 2021-07-08)

#103

Chciałam wyrazić swój podziw i szacunek

Katarzyna Sowa (Bystra, 2021-07-08)

#104

Bardzo podziwiam i bardzo dziękuję za Pana postawę i działalność. Wielki szacunek Panie Rzeczniku!

Renata Maksymiuk (Jakubowice Konińskie , 2021-07-08)

#106

Uważam, że sprawował funkcję rzecznika w sposób rzetelny i z wyczuciem zgodnym z moim rozumieniem praw obywatelskich.

Krystyna Perka (OPOLE, 2021-07-08)

#111

Podpisuję ponieważ chcę podziękować profesorowi Adamowi Bodnarowi za wspaniałą postawę i wzorowe pełnienie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w tych jakże trudnych dla demokracji i praw człowieka czasach. Dziękuję bardzo.

Renata Szmajnta (Zabrze, 2021-07-08)

#119

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska (Więckowice, 2021-07-09)

#120

Chcę wyrazić szacunek dla owspaniałej pracy na rzecz Praw Człowieka przez dr Adama Bodnara. Niezwykły, odważny, niezależny człowiek stojący na straży Konstytucji w czasach pogardy dla wszelkich wartości.

Jadwiga Majchrzak (Parzniew, 2021-07-09)

#125

Jestem bardzo wdzięczny za dotychczasową pracę prof. Bodnara na rzecz Polski.

Przemysław Powierza (Poznań, 2021-07-09)

#135

Doceniam, jak walczył Pan o zachowanie państwa prawa i zaangażowanie w pomoc tym, którzy zderzyli się z państwem tworzonym przez PiS i jego przybudówki.

Grzegorz Rozwadowski (Folkestone, 2021-07-09)

#137

Choć w ten sposób, mogę wyrazić ogromną wdzięczność.

mgr inż. Maria Chaciewicz-Zdrojewska (Gdańsk, 2021-07-09)

#140

dziękuję za wsystkie lata pracy nad obroną
naszych praw.

Irena Bagnowska (Pawłowice, 2021-07-09)

#141

jestem wdzięczny RPO za niezłomność i uczciwość

Dariusz Doliński (Wrocław, 2021-07-09)

#146

Chcę podziękować za godne i prawe sprawowanie tego urzędu i realne wsparcie dla obywateli.

Elżbieta Janaszewska (Warszawa, 2021-07-09)

#153

Obserwowałem pracę i postawę pana profesora Bodnara, który angażował się w sprawy dotyczące nas wszystkich i niezłomnie bronił praw które gwarantuje nam konstytucja.

Waldemar Kolas (Zgierz, 2021-07-09)

#156

Jestem bardzo wdzięczna Panu Rzecznikowi za wszystko, co zrobił dla Polski w bardzo trudnym dla niej momencie. Prof. Bodnar pomógł wielu ludziom, a jego działalność była jasnym punktem w coraz smutniejszej polskiej rzeczywistości. Z szacunkiem, życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jadwiga Majdecka (Warszawa, 2021-07-09)

#166

Bardzo cenię Pana pracę jako Rzecznika Praw Obywatelskim oraz ogromny wkład w obronę polskiej demokracji.

Joanna Heldt (Warszawa , 2021-07-09)

#168

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, prawnik

Jacek Wiewiorowski (Zakrzewo, 2021-07-09)

#173

Szacunek w działaniu pana profesora Bodnara

Piotr Jędrzejczak (Malbork , 2021-07-09)

#183

z dobrymi życzeniami na przyszłość...

Ewa Benesz (Lublin, 2021-07-09)

#192

Całokształt aktywności Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich zasługuje na najwyższy szacunek i wdzięczność. A aktywność przypadła na niezwykle trudny czas, łamania prawa, niszczenia autorytetów, lekceważenia. Był i jest ostatnim obrońcą naszych praw.

Andrzej Friszke (Warszawa, 2021-07-09)

#195

...na poparcie zasługuje.

Bogdan Thomalla (Zabrze, 2021-07-09)

#197

Wielki szacunek dla Pana Panie Profesorze.

Adriana Matłosz (Warszawa, 2021-07-09)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...