Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach

Komentarze

#23

Rządzący nie mogą i nie powinni składać puste obietnice. To stało się normą społeczną, że politycy ci w opozycji, oraz ci rządzący składają obietnice i nie czują się odpowiedzialni za ich spełnienie. Powinna zostać wprowadzona odpowiedzialność administracyjna, a jeszcze lepiej karna za niedotrzymanie publicznych zapowiedzi lub składanie fałszywych obietnic.

Aleksy Kucy (Łódź, 2021-12-16)

#24

Podpisuję. W końcu :)

Tomasz Prolejko (Warszawa, 2021-12-16)

#31

Podpisuje, gdyż w pełni popieram (inicjatywnie) treść petycji! Uważam, jeżeli natychmiast nie dojdzie do radykalnych zmian w zarówno w systemie organizacji Polskiej Nauki, jak i realnej weryfikacji personalnej - czeka nas zdziczenie obyczaju, upadek etyczny i brak akceptacji społecznej dla roli i rangi nauki w naszym Kraju!

Jurand Wojewoda (Wrocław, 2021-12-16)

#37

Przepracowawszy wiele lat na wyższej uczelni jako pracownik mam dość harowania za śmiesznie niską stawkę.

Olgierd Dilis (Warszawa, 2021-12-16)

#41

Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki jest w naszym kraju żenujące i w związku z tym płace odstają od poziomu w innych branżach a o porównaniu z Zachodem nie ma co marzyć. Jest coraz gorzej!!!

Wojciech Borucki (Warszawa, 2021-12-16)

#47

Zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe przełoży się na wzrost gospodarczy kraju.

Mateusz Miksza (Niedalino, 2021-12-16)

#59

Narastajace zaniedbanie wynagrodzen w Nauce i Szkolnictwie Wyzszym bedzie coraz trudniejsze do nadrobienia w nastepnych latach. Musi byc natychmiast popraweone, aby w nastepnych latach nie wymagalo coraz to wiekszych nakladow

Julian Srebrny (Warszawa, 2021-12-16)

#61

Podpisuję z pełnym przekonaniem.

Jerzy Serwacki (Kraków , 2021-12-16)

#62

Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) - tego wymaga uczciwość i sprawiedliwość, w tym wypadku także społeczna.

Marcin Fankanowski (Wrocław, 2021-12-16)

#71

Ponieważ jestem nauczycielem akademickim.

Marcin Mickiewicz (Warszawa , 2021-12-16)

#75

Podpisuję ponieważ zależy mi na nauce w Polsce.

Anna Zielińska (Warszawa, 2021-12-16)

#106

Moje zarobki są bardzo niskie w porównaniu do zarobków innych w firmach prywatnych na podobnych lub zbliżonych stanowiskach. Ogrom pracy i ciągłe dokładanie obowiązków w pracy ma się ni jak do kwestii wynagrodzenia. O pracownikach administracji na uczelni zapomniano i nikt się z nami nie liczy. A dzięki naszej ciężkiej pracy uczelnia ta funkcjonuje. Ale nikt o tym nie pamięta...

Piotr Karwize (Kotowice, 2021-12-17)

#108

Moje wynagrodzenie nie zmienia się istotnie od wielu lat i absolutnie nie nadąża za inflacją. Miesięczne wynagrodzenie przestaje wystarczać na podstawowe środki do życia i zobowiązania.

Karolina Malamis (Wrocław, 2021-12-17)

#127

Niedofinansowanie instytucji nauki w Polsce skutkuje ich systemową zapaścią i upadkiem idei akademickich.

Joanna Strubińska (Lublin, 2021-12-17)

#145

Zdecydowanie wynagrodzenia tej srtefy sa za niskie

Dorota Jermakowicz-Bartkowiak (Wrocław, 2021-12-17)

#146

Podpisuję, ponieważ jestem pracownikiem uczelni wyższej i nasze zarobki są karygodnie niskie.

Katarzyna Kania (Wrocław, 2021-12-17)

#154

popieram petycję!

Marta Kaszowska (Wrocław, 2021-12-17)

#157

Jestem.zdruzgotany wysokością płac w Naszym sektorze

Amadeusz Popek (Lublin, 2021-12-17)

#166

Podpisuję ponieważ wynagrodzenia są skandaliczne a wymogi coraz większe. Pracownicy fizyczni zarabiają znacznie więcej, więc jak przekonać młode pokolenie, że ucąc się będziemy godnie żyć!

Justyna Rybak (Wrocław , 2021-12-17)

#168

Jestem pracownikiem uczelni (nauczycielem akademickim) i przeraża mnie spadająca systematycznie (w relacji do innych dziedzin gospodarki) wysokość nakładów na naukę. Bez odpowiedniego finansowania nie będziemy (nie będziemy mogli być) konkurencyjni . Same chęci i wiedza polskich naukowców nie wystarczą !!!

Magdalena Żuk (Wrocław, 2021-12-17)

#185

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN

Magdalena Kotowska (Wrocław, 2021-12-17)

#194

Zarobki na uczelniach, zwłaszcza dla młodych pracowników, są żenująco niskie. Młodzi ludzie odchodzą do przemysłu. Niedługo nie będzie komu uczyć studentów.

Bogumila Hnatkowska (Wroclaw, 2021-12-17)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...