NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę

Komentarze

#3

Podpisuję, ponieważ zaproponowany wariant nr 6 jest najgorszym z zaproponowanych i w żadnym stopniu nie pomoże on mieszkańcom Wieliczki (miasta i gminy).

Jerzy Domżał (Wieliczka, 2022-02-14)

#13

Stanowczo niezgadzam się z przebiegiem wariantu nr 6. Droga ekspresowa może zostać poprowadzona w taki sposób aby nie kolidowała z gęstą zabudową oraz uniknęła ogromnej skali wywłaszczeń terenów już zabudowanych.

Robert Kijanka (Wieliczka , 2022-02-15)

#15

Uważam, że należy wyremontować, ewentualnie poszerzyć istniejące drogi. Nowe obwodnicę, powinny być budowane, w znacznej odległości, od dużych skupisk ludności.

Janusz JANIA (JANOWICE 97, 2022-02-15)

#19

Ponieważ, wyrażam bezwzględny sprzeciw wobec budowy drogi S7 w wariancie 6 przez Wieliczkę.

Justyna Zając (Chorągwica, 2022-02-15)

#26

Niszczy krajobraz i wpłynie negatywnie na środowisko w regionie

Konrad Dziubałtowski (Kraków, 2022-02-15)

#30

Nie zgadzamy się na dewastację naszego spokojnego, zielonego otoczenia, na wysiedlenia ludzi, bo na pewno takie nastąpią, na ciągły hałas, smog

Joanna Ptak (Chorągwica , 2022-02-15)

#33

Podpisuję, ponieważ propozycja przeprowadzenia drogi S7 w korytarzu nr 6 nie znajduje uzasadnienia ani merytorycznego, ani finansowego, ani ekonomicznego. Powoduje wprowadzenie ruchu niemal w centrum, obszary mocno zurbanizowane rozwijającego się miasta stanowiącego dom unikatowej Kopalni Soli w Wieliczce, wpisanej na listę dziedzictwa UNESCO. przedmiotowa inwestycja w tym wariancie stanowi ogromne, nie do oszacowania tak naprawdę zagrożenie utraty tego dziedzictwa lub jego zniszczenia. Jest to wariant najdroższy, najmniej odpowiadający kryteriom stanowiącym podstawę wykonania studium. Jako architekt, obywatel RP i mieszkaniec Małopolski stanowczo sprzeciwiam się realizacji wariantu 6. Dziękuję!

Kamila Dziubałtowska (Lednica Górna , 2022-02-15)

#34

Podpisuję ponieważ w ubiegłym roku po długich poszukiwaniach dokonaliśmy zakupu gruntu pod budowę naszego domu. Aktualnie wychodzi że nasze wymarzone miejsce do życia oddalone jest o niecały kilometr od potencjalnego przebiegu drogi ekspresowej. W tej sytuacji nie jestem sam, bo tylko w moim bezpośrednim sąsiedztwie aktualnie buduje się, lub będzie się budowało 8 nowych domów. Ogólnie cała Lednica Górna, wraz z miejscowościami ościennymi jest obszarem bardzo mocno rozbudowującym się. Uważam że osoby wyznaczające tą trasę wykazały się skrajną niekompetencją. Wygląda na to, że badania środowiskowe przed wyborem ścieżki nr6 opierały się tylko na oglądnięciu google maps. Na prawdę ciężko mi przyjąć do wiadomości, że projektanci byli na miejscu i po zapoznaniu się z terenem, intensywnością zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (już pomijając kwestie technologiczne, czy geologiczne) uznali że idealnie będzie w tym miejscu pasować 6 pasmowa droga ekspresowa.

Karol Bajorek (Kraków, 2022-02-15)

#37

Maksymilian Sobesto

Maksymilian Sobesto (Siercza, 2022-02-15)

#46

Uważam, że kopalnia która jest dziedzictwem narodowym wymaga ochrony co nie pokrywałoby się z budową drogi - tunele, estskady gdyż stanowiłyby one potencjalne zagrożenie dla stanu kopalni i obszernych terenów podkopanych przez nią w rejonie Wieliczki.

Małgorzata Duda (Wieliczka, 2022-02-16)

#55

Przebieg trasy narusza istniejące tereny zielone w gminie Wieliczka.

Maciej Andrzejczak (Wieliczka , 2022-02-16)

#56

Podpisuję wraz z całą swoją rodziną, ponieważ jestem przeciwnikiem dewastowania naszej gminy, wysiedlaniu mieszkańców. Protestuję przeciwko każdemu z wariantów przecinających gminę.

Magdalena Krzyszkowska-Pytel (Pawlikowice, 2022-02-16)

#72

Jestem przekonana o szkodliwości tej inwestycji dla środowiska i lokalnej społeczności

Magda Raczek (Dobranowice , 2022-02-17)

#79

Podpisuję ponieważ ta zmiana będzie niekorzystna dla miejsca w którym mieszkam i w którym wychowuje moje dzieci. Uważam, że istnieje inne, lepsze rozwiązanie, niż te które zostały zaproponowane.

Magdalena Cholewa (Gorzków, 2022-02-17)

#91

Nie zgadzam się na budowanie drogi szybkiego ruchu S7 przez naszą wieś ani przez Wieliczkę

Andrzej Warzecha (Lednica Górna , 2022-02-17)

#99

Nie chcę mieszkać przy autostradzie a co dopiero kupiłem działkę nie wiedząc że koło niej ma przebiegać tak ruchliwa droga. W takim wypadku niestety wyprowadzę się stąd w spokojniejsze miejsce, a podatki mojej firmy trafią do innej gminy…

Patryk Jawor (Wieliczka, 2022-02-17)

#100

Co dopiero zakupiliśmy z mężem działkę w lokalizacji na uboczu i dlatego nie chcemy mieszkać przy drodze krajowej

Ewelina Jawor (Wieliczka Bieńkowice, 2022-02-17)

#102

Budowanie jakiejkolwiek drogi szybkiego ruchu czy autostrady w pobliżu miasta lub przez miasto uważam za zły pomysł. Mamy wystarczająco dużo terenów niezabudowanych na tego typu inwestycje. Dobro mieszkańców. Tym powinno się kierować przy takich inwestycjach.

Krzysztof Lusina (Lednica Górna , 2022-02-18)

#111

Wieliczka to nasze Dziedzictwo. Nie wolno go niszczyć

Strzepek Iwona (Kraków, 2022-02-18)

#112

Podpisuje ponieważ również zgłaszam sprzeciw wobec budowy tej drogi .

Elżbieta Pasek (Lednica Górna 452, 2022-02-18)

#135

Nie chce autostrady obok swojego domu

Stanisław Krzyworzeka (Lednica Górna, 2022-02-18)

#141

Fąfara Aneta

Aneta Fąfara (Lednica Górna , 2022-02-19)

#149

Trasa powinna przebiegać przez tereny niezamieszkane, gdzie nie ma kolizji z historią i zabudowaniami. Udało się z A4, wiec może trochę drożej takie rozwiązanie GDDKIA znajdzie.

Robert Kuć (Lednica Górna , 2022-02-19)

#162

Chcę żyć i mieszkać w spokojnym miejscu

Iwona Multana (Gorzków, 2022-02-19)

#164

Nie chce S7

Konrad Król (Byszyce , 2022-02-19)

#167

Chce chronić przed zanieczyszczeniami,przed niszczeniem przyrody,ochrona jednego z najstarszych zabytków świata

Agata Kizior (Wieliczka , 2022-02-19)

#174

Zgadzam się ze wszystkimi przytoczonymi argumentami, ponadto uważam, że inwestycja tak kosztowna społecznie i finansowo nie rowiązuje problemów na które rzekomo ma być lekarstwem.
Dodatkowa droga jedynie częściowo przenosi skutki, zawsze "wąskim gardłem" będzie przpeustowość dróg miejskich i rosnąca ilość samochodów. Ponadto pomysł podyktowany problemem przeciążenia ruchem samochodowym, zachęca do jeszcze szerszego korzystania z komunikacji drogowej. Znacznie lepsze i prawdpodbnie mniej kosztowne i mniej inwazyjne są rozwiązania np. typu "park and ride", przykładem jest np. spora grupa mieszkańcą Wieliczki pracujących w centrum Krakowa korzystających z kolei jako codzinnego transportu do pracy.

Marcin Wierzchowski (Kraków, 2022-02-19)

#186

Szkoda zabytków

Urszula Stępniak (Zgierz, 2022-02-20)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...